Privacy Policy NL


Last Updated: July 1, 2024


Privacy- en cookiebeleid van FreeWheel

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2024

Dit is het privacy- en Cookiebeleid (Privacybeleid) voor FreeWheel Media, Inc. en (behalve wanneer ze hun eigen afzonderlijke privacybeleid hebben gepubliceerd) zijn gelieerde ondernemingen en hun eigen dochterondernemingen (samen FreeWheel, wij, ons of onze). We zetten ons in voor uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd.

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie, dat betekent informatie die aan u of uw huishouden is gekoppeld of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, apparaat-ID’s en IP-adressen. Hierin wordt uitgelegd welk type persoonlijke informatie we over u verzamelen en hoe we deze informatie verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en delen. Dit Privacybeleid beschrijft ook uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Er zijn twee situaties waarin we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken:

 • Bezoekers van de Site: als u freewheel.com en andere websites bezoekt die naar dit Privacybeleid verwijzen (Site/Sites); of
 • Diensten: als u een eindgebruiker of geautoriseerde accountgebruiker bent van een of meer van onze klanten (uitgevers, wederverkopers van content en samenstellers van content) aan wie wij diensten leveren, met inbegrip van onze gehoste oplossingen waarmee onze klanten video- en display-advertenties kunnen beheren en te gelde maken (Diensten).

Om uit te leggen hoe de verwerking plaatsvindt in de situatie die op u van toepassing is, hebben we dit Privacybeleid in Secties ingedeeld. Sommige van die Secties zijn van toepassing op hoe we uw persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van hoe u met ons communiceert:

Bezoekers van de site: Heeft u contact met ons op onze Sites? Neem het tabblad “Bezoekers van de Site” hieronder door, waarin Secties 1 en 3 worden gecombineerd, om te weten te komen hoe we uw persoonlijke informatie verwerken wanneer u onze Site(s) bezoekt. Sectie 3 is van toepassing, ongeacht of u onze Site(s) bezoekt of een eindgebruiker bent van klanten aan wie wij Diensten verlenen – deze Sectie is in beide situaties van toepassing.

Diensten: Heeft u contact met ons via onze Diensten? Neem het tabblad “Diensten” hieronder door, waarin Secties 2 en 3 worden gecombineerd, om te weten te komen hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken wanneer u een eindgebruiker of geautoriseerde accountgebruiker bent van klanten aan wie wij Diensten leveren. Sectie 3 is van toepassing, ongeacht of u onze Site(s) bezoekt of een eindgebruiker bent van klanten aan wie wij Diensten verlenen – deze Sectie is in beide situaties van toepassing.

1. Bezoekers van de site: uw persoonlijke informatie wanneer u onze site(s) bezoekt

1.0 De persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze verzamelen

Op de Sites kunt u informatie aanvragen over onze Diensten of onze bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot het aanvragen van de levering van FreeWheel’s Video Monetization Reports. U kunt onze Sites ook gebruiken om toegang te krijgen tot onze Diensten, zoals onze MRM– of SFX-gebruikersinterfaces. Voor meer informatie over persoonlijke informatie die we verzamelen als u een van de geautoriseerde accountgebruikers van onze klant bent, zie Sectie 2 Diensten hieronder. U kunt ook bij ons solliciteren. We kunnen u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken, zodat we u verdere informatie en/of Diensten kunnen verstrekken of uw sollicitatie kunnen verwerken.

Informatie die we verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt:

U kunt onze Sites bezoeken en navigeren om informatie te vinden over onze bedrijven en Diensten zonder te vermelden wie u bent. We koppelen gegevens die zijn verzameld via Cookies op onze Sites niet aan persoonlijk identificeerbare informatie (directe identificatiegegevens) die we van u verzamelen. Zie 1.9 Hoe we Cookies gebruiken op onze Sites hieronder voor meer informatie over Cookies. Informatie die we verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt:

 • Informatie over het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt;
 • Uw internetprovider;
 • Details van de webpagina’s en advertenties die u hebt bekeken;
 • Uw IP-adres;
 • Tijd van inloggen;
 • De hyperlinks waarop u hebt geklikt;
 • Het aantal paginaweergaven dat onze site ontvangt; en
 • De websites die u hebt bezocht voordat u op onze Site aankwam.

Informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen wanneer u solliciteert naar een carrière bij ons omvat:

 • Uw naam;
 • Werkgever;
 • Functietitel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Arbeidsinformatie;
 • Adres;
 • Academische informatie; en
 • Hoe u over ons hebt gehoord.

Informatie die we uit andere bronnen kunnen verzamelen, omvat:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Details van de webpagina’s en advertenties die u hebt bekeken;
 • Informatie die u op een sociale mediasite van een derde partij aanwijst om met ons te delen.

1.1 Hoe we uw informatie gebruiken en delen

Wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, komen we meer te weten over welke soorten producten en diensten u het meest geïnteresseerd zou kunnen zijn, zodat we u de juiste informatie kunnen presenteren en uw ervaring op onze Sites kunnen verbeteren.

We gebruiken persoonlijke informatie en gerelateerde informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen om uw interesse in ons bedrijf en onze Diensten verder te bespreken;
 • Om beter te begrijpen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn;
 • Om u toe te wijzen aan een specifieke gebruikersgroep met gemeenschappelijke kenmerken om te begrijpen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn en u advertenties te bieden op sociale kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Twitter die voor u het meest relevant kunnen zijn;
 • Om u informatie te sturen over onze bedrijven of partners, met uw toestemming indien van toepassing (zoals informatie over marketingpromoties of evenementen); en
 • Om onze Sites en de Diensten die we leveren, uw ervaring als bezoeker en ons aanbod aan onze klanten te evalueren en te verbeteren.

Wanneer u interesse toont in de aankoop van onze Diensten, gebruiken we ook persoonlijke informatie die we over u verzamelen voor de volgende aanvullende doeleinden:

 • Om de nodige stappen te ondernemen voordat u een contract met u aangaat voor onze Diensten; en
 • Om u Diensten te leveren in overeenstemming met een overeengekomen contract.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen de FreeWheel-bedrijven om te begrijpen welke producten en diensten waarschijnlijk interessant voor u zijn, of met externe leveranciers zoals hieronder beschreven:

 • Externe leveranciers die uw verzoeken en opmerkingen vervullen en volgen;
 • Recruiting management providers die uw sollicitatie voor ons beheren;
 • Leveranciers van klantenservice; en
 • Met derden die ons rechtstreeks ondersteunen bij het runnen van ons bedrijf (bijvoorbeeld leveranciers van datacentra en professionele adviseurs).

Elke externe leverancier is contractueel verplicht of op een andere manier onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen om diensten aan ons te verlenen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Dergelijke derden zijn niet door ons gemachtigd om uw persoonlijke informatie op een andere manier te gebruiken en worden door ons verplicht om adequate maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan de wettelijke of andere verplichtingen van FreeWheel zoals hieronder beschreven:

 • Als wij wettelijk verplicht zijn, onder meer om te voldoen aan wettelijke voorschriften op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving, om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, of om te reageren op een verzoek van de overheid, of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, en om fraude te onderzoeken; en
 • Als wij (of onze activa) op enig moment in de toekomst door een ander bedrijf worden gekocht.

1.2 Kenmerken van sociale netwerken van derden

Onze Sites bevatten functies voor sociale media, zoals de Facebook-knop “Vind ik leuk” en widgets, zoals de knop “Deel dit” of interactieve miniprogramma’s die op onze Sites worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen of welke pagina u bezoekt op onze Sites en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Sites gehost. Uw interacties met elk van deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat deze functie aanbiedt.

User community-programma’s die we hebben met sociale netwerksites van derden zoals Facebook, LinkedIn en Twitter kunnen op onze Sites worden weergegeven en door ons worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit Beleid. Uw interacties kunnen ook worden weergegeven in uw sociale netwerkprofiel als u ervoor kiest om dit te doen. Deze interacties kunnen zichtbaar zijn voor iedereen die toegang heeft tot dat profiel, afhankelijk van uw privacy-instellingen op de sociale netwerksite. U dient het privacybeleid van deze sociale netwerksites door te nemen om te begrijpen wie toegang heeft tot uw interacties en hoe onze Sites deze kunnen gebruiken.

1.3 Hoe lang we uw informatie bewaren

Wij bewaren de informatie die wij over u bezitten zolang als nodig is om aan uw verzoeken te voldoen, zolang als redelijkerwijs nodig is om legitieme zakelijke redenen of anderszins zolang als toegestaan is uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bij het beoordelen van bewaartermijnen hanteren we de volgende criteria: (1) wat de zakelijke doeleinden zijn waarvoor de informatie wordt gebruikt, en wat de tijdsduur is gedurende welke de informatie nodig is om die doeleinden te verwezenlijken; (2) of we verplicht zijn om de informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, en of behoud anderszins noodzakelijk is om onze rechten of die van anderen te beschermen; (3) de impact van voortdurende bewaring op de privacy van de consument, met inbegrip van de waarschijnlijke verwachtingen van de consument in het licht van de gevoeligheid van de informatie; en (4) de manier waarop informatie in onze systemen wordt bewaard en hoe de gegevens het best kunnen worden beheerd in het licht van de omvang en complexiteit van die systemen. Delen van de persoonlijke informatie zoals hieronder vermeld, kunnen in verschillende systemen voorkomen die voor verschillende zakelijke of juridische doeleinden worden gebruikt. Voor ieder afzonderlijk informatiegebruiksscenario geldt mogelijk een andere maximale bewaartermijn. Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens zoals een e-mailadres gedurende een langere periode bewaren voor fraudebestrijding en naleving van de wet.

Raadpleeg voor meer informatie over het bewaren van cookiegegevens hieronder sectie 1.9 Hoe wij Cookies gebruiken als onderdeel van onze Diensten voor informatie over de duur van Cookies.

1.4 De rol van freewheel onder de wetgeving voor gegevensbescherming van de eu en het vk

FreeWheel is een verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke informatie met betrekking tot de Sites. Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke informatie voor de rechtmatige doeleinden zoals uiteengezet in Sectie 1 van het Privacybeleid, en op basis van uw toestemming, indien van toepassing, voor het verzenden van marketingcommunicatie.

1.5 Uw rechten en onze contactgegevens

U kunt ons verzoeken om:

 • u informatie te verstrekken over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken;
 • u toegang te geven tot en een kopie te geven van uw persoonlijke informatie die wij in onze systemen bewaren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere vrijwillige doeleinden of op andere legitieme gronden, waaronder het verzoek om geen contact meer met u op te nemen met promotionele berichten;
 • onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die we over u hebben te corrigeren of bij te werken;
 • alle of een deel van de persoonlijke informatie die wij over u hebben te verwijderen (bijv. als deze niet langer nodig is om Site Analytics uit te voeren of te voldoen aan een verzoek om informatie of Diensten dat u hebt gedaan);
 • het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • voor zover van toepassing, de toestemming die u hebt gegeven of de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken; en
 • te stoppen met het gebruik van, en voor zover ze namens ons handelen, ervoor zorgen dat alle derden stoppen met het gebruik van, sommige of al uw persoonlijke informatie (bijv. als we niet langer een rechtsgrond hebben om deze te verwerken).

Als u geen promotionele e-mails van ons wilt ontvangen (bijvoorbeeld als u een klant bent van de diensten van FreeWheel of van FreeWheel’s Video Monetization Reports), volg dan de afmeldingsinstructies in de e-mails die u van ons ontvangt of neem contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Als u een van de bovenstaande verzoeken wilt indienen of vermoedelijke schendingen van het Privacybeleid wilt melden, kunt u ons een e-mail sturen op legalnotices@freewheel.tv of ons schrijven op: FreeWheel Media, Inc., 12th Floor, 1407 Broadway, New York, NY 10018, t.a.v.: Legal Counsel. In het kader van kwesties met betrekking tot de EU of het Verenigd Koninkrijk kan contact worden opgenomen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) op dpo@freewheel.com. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat we in sommige omstandigheden kunnen vereisen dat u uw identiteit valideert voordat u uw verzoek verwerkt. Als we uw verzoek niet kunnen verwerken, zullen we u onze redenen geven. Als u zich in de EU of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming over ons gebruik van uw persoonlijke informatie.

1.6 De rol van FreeWheel onder de wetgeving voor gegevensbescherming van LATAM

Voor gebruikers in LATAM, inclusief Brazilië en Mexico, is FreeWheel een verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke informatie met betrekking tot de Sites. Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke informatie voor de rechtmatige doeleinden zoals uiteengezet in Sectie 1 van het Privacybeleid, en voor zover van toepassing, op basis van uw toestemming. U kunt uw rechten uitoefenen zoals uiteengezet in Sectie 1.5 hierboven.

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming zoals hieronder uiteengezet:

Brazilië:
dpo_brasil@freewheel.com

Mexico:
dpo_mexico@freewheel.com

1.7 Ingezetenen van Californië in de verenigde staten

De California Consumer Protection Act (CCPA) biedt inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. In deze paragraaf worden onze praktijken op het gebied van de verzameling en bekendmaking van persoonlijke informatie beschreven en wordt uitgelegd hoe inwoners van Californië hun rechten kunnen uitoefenen. Deze rechten zijn van toepassing op alle inwoners van Californië, ongeacht of u een consument of zakelijke contactpersoon bent. Als inwoner van Californië hebt u het recht om van discriminatie te worden gevrijwaard, met inbegrip van het recht gevrijwaard te blijven van vergeldingsmaatregelen ten gevolge van de uitoefening van uw privacyrechten.

Voor inzage in het aantal verzoeken dat we in de loop van de tijd hebben ontvangen en hoe we aan die verzoeken hebben voldaan, kunt u ons jaarverslag dienaangaande, te weten het “Individual Rights Requests Annual Report – January 1, 2023 – December 31, 2023,” raadplegen.

Kennisgeving van de Californische praktijken voor het verzamelen en delen van consumentengegevens

Het Privacybeleid bevat beschrijvingen van onze praktijken voor het verzamelen van gegevens, waaronder de persoonlijke informatie die we verzamelen, de bronnen van die informatie, de doeleinden waarvoor we informatie verzamelen en of we die informatie verkopen of bekendmaken aan externe partijen. We mogen alle informatie gebruiken voor alle doeleinden die in het Privacybeleid worden beschreven, tenzij er beperkingen gelden waarvan gewag wordt gemaakt.Een aantal van de categorieën bevatten zeer verschillende soorten informatie binnen dezelfde categorie en voor bepaalde soorten persoonlijke informatie geldt dat deze mogelijk onder meerdere categorieën vallen. Hoe we de informatie gebruiken en hoe lang we de informatie binnen elke categorie bewaren, verschilt en niet alle soorten informatie binnen dezelfde categorie zullen voor alle vermelde doeleinden worden gebruikt.

De Californische wet vereist ook dat we informatie verstrekken over de criteria die we gebruiken om de tijdsduur te bepalen waarin we persoonlijke informatie bewaren. We hanteren de volgende criteria: (1) wat de zakelijke doeleinden zijn waarvoor de informatie wordt gebruikt, en wat de tijdsduur is gedurende welke de informatie nodig is om die doeleinden te verwezenlijken; (2) of we verplicht zijn om de informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, en of behoud anderszins noodzakelijk is om onze rechten of die van anderen te beschermen; (3) de impact van voortdurende bewaring op de privacy van de consument, met inbegrip van de waarschijnlijke verwachtingen van de consument in het licht van de gevoeligheid van de informatie; en (4) de manier waarop informatie in onze systemen wordt bewaard en hoe de gegevens het best kunnen worden beheerd in het licht van de omvang en complexiteit van die systemen. Delen van de persoonlijke informatie zoals hieronder vermeld, kunnen in verschillende systemen voorkomen die voor verschillende zakelijke of juridische doeleinden worden gebruikt. Voor ieder afzonderlijk informatiegebruiksscenario geldt mogelijk een andere maximale bewaartermijn. Raadpleeg voor meer informatie over het bewaren van cookiegegevens hier klikken.

Krachtens de CCPA is het verplicht om de persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over consumenten hebben verzameld in de volgende categorieën bekend te maken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: We kunnen uw naam, werkgever, functie, telefoonnummer, e-mailadres en postadres verzamelen. Als u een account aanmaakt, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken om toegang te krijgen tot onze Diensten. Wij verzamelen IP-adressen en unieke identificatiegegevens (zoals account-id’s, cookie-id’s en apparaat-id’s).
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt, van onze systemen wanneer u met onze Diensten communiceert en van derden.
  • Doeleinden:Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • Aanvullende in het California Consumer Records Statute vermelde categorieën informatie: We kunnen naam, adres, telefoonnummer, opleiding, dienstverband en arbeidsverleden verzamelen.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt, van onze systemen wanneer u met onze Sites of Diensten communiceert, en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Websites en Diensten te leveren, om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functionaliteiten te creëren, om marketing en reclame uit te voeren, om onze Websites en Diensten te versterken, en om uw gebruik van onze Websites te evalueren en te begrijpen.
 • Beschermde classificatiekenmerken krachtens de Californische of federale wetgeving: We kunnen informatie verzamelen met betrekking tot uw nationale herkomst, uw staatsburgerschap, de vraag of u voor een baan in aanmerking te komt/uw visumstatus, uw handicap(s), uw geslacht, uw ras, of u een veteranen- of militaire status hebt en uw seksuele geaardheid.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt.
  • Doeleinden: Op het moment en de manier die wettelijk toegestaan of verplicht zijn, en voor zover überhaupt wettelijk toegestaan of verplicht, in verband met uw sollicitatie en om zinvolle monitoring- en analyse-activiteiten te verrichten met betrekking tot gelijke kansen en diversiteit.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten: We kunnen informatie verzamelen over uw internetprovider, evenals informatie over uw interactie met websites en advertenties.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt, van onze systemen wanneer u met onze Diensten communiceert en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • Geolocatiegegevens: We kunnen geolocatiegegevens verzamelen.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt, van onze systemen wanneer u met onze Diensten communiceert en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • Professionele of aan het werk gerelateerde informatie: We kunnen uw functietitel en arbeidsgegevens verzamelen.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons en derden verstrekt.
  • Doeleinden: Om onze Sites en Diensten te leveren, om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functionaliteiten te creëren, om marketing- en reclame-activiteiten te verrichten, in verband met uw arbeidsactiviteiten, om onze Sites en Diensten te personaliseren en om uw gebruik van onze Sites te evalueren en te begrijpen.
 • Informatie over onderwijs: We kunnen academische informatie van u verzamelen.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt.
  • Doeleinden: In verband met uw sollicitatie.
 • Conclusies die worden getrokken om een profiel over een consument op te stellen dat de voorkeuren of kenmerken van de consument weerspiegelt: We analyseren uw werkelijke of waarschijnlijke voorkeuren via een reeks computeralgoritmen.
  • Bronnen: Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt, van onze systemen wanneer u met onze Sites of Diensten communiceert, en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Sites en Diensten te leveren, om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functionaliteiten te creëren, om marketing- en reclame-activiteiten te verrichten, ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, om onze Sites en Diensten te personaliseren en om uw gebruik van onze Sites te evalueren en te begrijpen.

We delen de hierboven vermelde informatie met dienstverleners en contractanten, welke externe partijen zijn die we inschakelen voor zakelijke doeleinden en die het niet is toegestaan, persoonlijke informatie voor eender welk doel te gebruiken dat met onze opdracht geen verband houdt. De categorieën van dienstverleners en contractanten aan wie we informatie bekendmaken en welke diensten ze leveren, worden beschreven in het Privacybeleid.

We kunnen ook informatie bekendmaken aan andere externe partijen die hier niet worden vermeld wanneer dit wettelijk vereist is of om FreeWheel of andere personen te beschermen, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Toegang tot specifieke informatie en gegevensportabiliteit

U hebt het recht om ons erom te verzoeken bepaalde informatie aan u bekend te maken met betrekking tot onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we het volgende aan u bekendmaken:

 • De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verkopen of delen van die persoonlijke informatie, indien van toepassing.
 • Als we uw persoonlijke informatie hebben verkocht of gedeeld uit hoofde van een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten die het volgende onthullen: (1) het identificeren van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft verkregen; en (2) openbaarmakingen voor een zakelijk doel, het identificeren van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft verkregen.

Rectificatie

Als we persoonsgegevens bewaren die niet nauwkeurig zijn, hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken om rectificatie daarvan.

Verwijdering

U hebt het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld, verwijderen, behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen. We zullen uw persoonlijke informatie uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners en aannemers opdracht geven om deze te verwijderen) na ontvangst van uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij er een uitzondering van toepassing is.

Verkoop of deel mijn persoonlijke informatie niet

In bepaalde gevallen verkopen we informatie aan of delen we informatie met derden. Het “verkopen” van informatie betekent het bekendmaken aan een externe partij voor geldelijk of ander voordeel. Het “delen” van persoonlijke informatie betekent het bekendmaken aan een derde partij voor reclame op grond van gedrag in verschillende contexten. De categorieën van deze derde partijen worden hierboven in 1.2 Hoe wij uw informatie gebruiken en delen vermeld. Een externe partij kan worden beschouwd als een derde omdat het doel van de bekendmaking geen vermeld zakelijk doel is krachtens de Californische wetgeving, of omdat ons contract hen niet beperkt in het gebruik van persoonlijke informatie voor andere doeleinden. We hebben geen feitelijke kennis dat we persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar verkopen. We verkopen of delen de volgende informatie:

 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten: We verstrekken informatie over de interactie van uw apparaat met een internetwebsite, -toepassing of -advertentie bij onze gelieerde ondernemingen, advertentiepartners, leveranciers van gegevensanalyse en bedrijven voor het meten van het publiek.

U hebt het recht om aan te geven dat u niet wilt deelnemen wat betreft de verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie. Zie 1.9 Hoe we Cookies gebruiken op onze Sites hieronder voor meer informatie over Cookies.

Uitoefening van uw rechten op toegang, gegevensportabiliteit, rectificatie, verwijdering en niet verkopen of delen van persoonlijke informatie

Om uw hierboven beschreven rechten op toegang, gegevensportabiliteit, rectificatie, verwijdering en het niet verkopen of delen van persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of een e-mail te sturen naar: FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
.

U bent niet verplicht om een account bij ons aan te maken om een verzoek in te dienen. U kunt ook een verzoek indienen namens uw minderjarige kind. Bevestig bij het indienen van uw verzoek de aard van uw relatie met ons en verstrek een geschikte vorm van identificatie om ons in staat te stellen uw persoonlijke informatie te vinden. Als u een gemachtigde vertegenwoordiger gebruikt om een verzoek om toegang of verwijdering in te dienen, moet de gemachtigde vertegenwoordiger een bewijs overleggen dat u de vertegenwoordiger ondertekende toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen vergezeld van zijn of haar identiteitsbewijs. We kunnen u ook vragen om uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren. We zullen alleen persoonlijke informatie gebruiken die in een verzoek wordt verstrekt om de identiteit of bevoegdheid van de aanvrager te verifiëren om het verzoek in te dienen.

U kunt zich ook afmelden voor de verkoop of het delen van persoonlijke informatie die automatisch worden verzameld op onze Sites door uw Cookie-instellingen bij te werken die beschikbaar zijn op onze website. Zie 1.9 Hoe we Cookies gebruiken op onze Sites hieronder voor meer informatie over Cookies.

Wij zijn niet verplicht u meer dan twee keer binnen een periode van 12 maanden persoonlijke informatie te verstrekken, maar zullen aanvullende verzoeken per geval in overweging nemen.

Recht om het gebruik of de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken

Inwoners van Californië hebben het recht om erom te verzoeken dat we ons gebruik en onze openbaarmaking van bepaalde soorten gevoelige persoonlijke informatie beperken tot gebruik en openbaarmaking in het kader van bepaalde beperkte doeleinden die door de wetgeving van Californië worden toegestaan. Om erom te verzoeken dat we deze beperking op uw gevoelige persoonlijke informatie toepassen, kunt u een verzoek bij ons indienen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of door een e-mail te sturen naar FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
.

1.8 Belangrijke informatie voor inwoners van de verenigde staten in de staat Virginia

De wet van Virginia biedt inwoners van Virginia het recht om bepaalde persoonlijke informatie die we over hen verzamelen in te zien, te verwijderen en te rectificeren, evenals om het gebruik van op de desbetreffende persoon gerichte reclame te beperken/verbieden, de “verkoop” van de desbetreffende persoonlijke informatie te beperken/verbieden en ons gebruik van persoonlijke informatie die als gevoelig wordt beschouwd te controleren. Inwoners van Virginia hebben ook het recht om gevrijwaard te worden van discriminatie ten gevolge van de uitoefening van hun privacyrechten.

U of een gemachtigde vertegenwoordiger kan een verzoek indienen om uw rechten op toegang, verwijdering en rectificatie uit te oefenen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of door een e-mail te sturen naar FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
. Om zich af te melden voor persoonsgerichte reclame en de verkoop van persoonlijke informatie, of om voorkeuren in te stellen met betrekking tot ons gebruik van gevoelige persoonlijke informatie, kunt u een verzoek bij ons indienen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of door een e-mail te sturen naar FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
. Om het automatisch delen van informatie op onze Sites ten behoeve van gerichte reclame te beheren, kunt u bovendien uw cookie-instellingen bijwerken door uw voorkeuren in te stellen op https://www.freewheel.com/cookie-settings. Als we uw verzoek afwijzen, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing. Om beroep aan te tekenen, moet u de instructies volgen die in de afwijzing zijn uiteengezet.

1.9 Hoe we Cookies op onze sites gebruiken

Zoals veel bedrijven gebruiken wij cookies (kleine bestanden die op uw computer of apparaat worden geplaatst) en andere gebruikelijke traceringstechnologieën op de Diensten, waaronder HTTP-cookies, HTML5- en Flash-cookies voor lokale opslag/flash, web beacons/GIF’s, ingesloten scripts, ETags/cache-browsers en software development kits (gezamenlijk Cookies of een Cookie). Een Cookie bevat meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de Cookie (d.w.z. hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan) en een waarde, die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is. In deze paragraaf geven wij meer informatie over deze Cookies.

We gebruiken Cookies:

 • Om onze Sites gebruiksvriendelijker te maken, uw ervaring op onze Sites te verbeteren en om de Sites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Met behulp van Cookies kan een Site bijvoorbeeld herkennen dat u uw persoonlijke informatie hebt verstrekt en zal hij dezelfde informatie niet een tweede keer opvragen.
 • Om informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om de Sites te bekijken of het type internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en dit te koppelen aan uw persoonlijke informatie. Dit is om ervoor te zorgen dat onze Sites de beste webervaring voor u bieden en effectieve informatiebronnen zijn.
 • Om cookies van derden mogelijk te maken. Een aantal leveranciers plaatst Cookies op uw apparaat wanneer u onze Sites bezoekt om hen in staat te stellen de diensten te bieden die zij leveren (bijvoorbeeld als u verbinding maakt via Twitter, Facebook of LinkedIn), trends te analyseren, de Sites te beheren, de bewegingen van gebruikers op de Site te volgen en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Dit betekent dat wanneer u de Sites bezoekt, u Cookies ontvangt van websites of domeinen van derden. We hebben geen controle over het plaatsen van deze Cookies en u moet de website van de betreffende derde partij raadplegen voor meer informatie over deze Cookies. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.
 • Om interacties met de Site te analyseren. De Sites maakt gebruik van hulpmiddelen voor webanalyse, met name Google Analytics, om uw interacties met een Site te volgen en om informatie op te slaan, zoals uw IP-adres, het tijdstip waarop u de Site hebt bezocht, of u deze eerder hebt bezocht en welke site u naar onze Site heeft verwezen. Statistieken van websitemetingen kunnen worden gebruikt om uw website-ervaring te personaliseren en om (anoniem en in totaal) statistieken over website-activiteit te evalueren. We gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze aanwezigheid op het web te meten en om statistische rapporten samen te stellen. Wanneer we Google Analytics gebruiken, delen we deze informatie met Google om Google te helpen zijn mogelijkheden voor het analyseren van sites te verbeteren. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier.

Welke Cookies gebruiken we op onze sites?

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken wanneer u onze Sites bezoekt, raadpleegt u de cookietoestemmingstool die u hier kunt vinden (klik op Cookie-instellingen). De Cookies die we gebruiken omvatten de volgende categorieën:

Essentiële cookies (altijd actief)

Essentiële cookies dragen bij tot de werking van de website, inclusief het blokkeren van niet-noodzakelijke Cookies die u weigert via de Cookie consent tool op deze Site. De website kan niet goed werken zonder deze Cookies.

Sociale media en video

Deze cookies maken het gebruik van de functionaliteiten van sociale netwerken op deze Site mogelijk en stellen hen in staat om uw navigatie op onze diensten te volgen en uw interactie met hun functionaliteiten te analyseren. Cookies die worden geplaatst via diensten voor het delen van video’s zijn ook ontworpen om de gebruiker in staat te stellen multimedia-content rechtstreeks op de Site te bekijken.

Analyse

Cookies voor publieks- en prestatiemeting stellen ons in staat om statistieken op te stellen over verkeer (bijv. aantal bezoeken, meest bezochte pagina’s, enz.). Ze stellen ons in staat om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze Site en om de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren.

Reclame

Reclamecookies worden gebruikt om uw gedrag op websites te volgen en om relevantere advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw interesses, en om de prestaties van reclamecampagnes te meten. Wij houden ons aan de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame van de Digital Advertising Alliance. Bedrijven die aan Online Behavioral Advertising (“OBA”, of op interesses gebaseerde reclame) doen, gebruiken informatie over uw bezoeken in de loop van de tijd en op verschillende websites of toepassingen om uw voorkeuren te voorspellen en u advertenties te tonen die u waarschijnlijk interesseren. We werken samen met derden om bepaalde diensten op onze Sites te leveren, zoals de mogelijkheid om content op andere platforms te delen. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om uw gedrag op websites te analyseren.

Hoelang worden cookies op onze Sites gebruikt?

Details over de duur van cookies vindt u hier (klik op Cookie-instellingen).

Kan ik mijn cookievoorkeuren wijzigen voor de Sites of op mobiele apparaten?

U kunt uw Cookievoorkeuren aangeven door gebruik te maken van de Cookie-toestemmingstool die wordt verstrekt wanneer u de Site voor het eerst bezoekt of door Cookie-instellingen te selecteren tijdens een volgend bezoek aan de Site, door uw cookievoorkeuren te wijzigen in uw browserinstellingen op een desktopcomputer of door tracking op een mobiel apparaat te weigeren (zie detail hieronder). Het weigeren van optionele cookies via de Cookie-toestemmingstool die op de Site wordt verstrekt, resulteert in het plaatsen van een ‘essentiële’ cookie om ervoor te zorgen dat de geweigerde cookies niet opnieuw worden toegewezen. Houd er rekening mee dat als u de bovenstaande link gebruikt om u af te melden voor onze Cookies, wij een cookie gebruiken om deze afmeldingsvoorkeur op te slaan. Dit betekent dat als u het cookiebestand van uw browser wist of op een andere manier wijzigt (inclusief het upgraden van bepaalde browsers), of als u een nieuwe of andere computer gebruikt, u zich mogelijk opnieuw moet afmelden om uw afmeldingsvoorkeur te herstellen. Omdat er nog geen definities en regels voor een “Do Not Track”-standaard zijn vastgesteld, waaronder de vraag of dergelijke signalen door de gebruiker moeten worden ingeschakeld, reageert FreeWheel nog niet op “Do Not Track”-signalen die door browsers worden verzonden.

Volg de onderstaande instructies om u af te melden voor bepaalde gerichte advertenties op uw mobiele apparaat via het identificatienummer van uw apparaat:

 • Voor Android: (1) Open de Google Settings-app op uw apparaat; en (2) selecteer Ads.
 • Voor iOS: apparaten met iOS 6 en hoger gebruiken Apple’s Advertising Identifier. Ga voor meer informatie over het beperken van het volgen van advertenties die deze identificatie gebruiken naar het Settings-menu op uw apparaat.

3. Bezoekers van de site en diensten: aanvullende gemeenschappelijke informatie

De volgende begrippen zijn ook van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie als bedoeld in Secties 1 en 2:

3.0 Internationale overdracht van informatie

Onze belangrijkste datacenters bevinden zich in Europa (VK, Frankrijk en Nederland), Canada, Singapore, China en de VS. Wij voldoen aan alle toepasselijke wetten om de veiligheid van gegevens tijdens internationale overdracht te beschermen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen van de EG en passende aanvullende maatregelen wanneer een overdracht plaatsvindt naar een derde land dat door de EU-Commissie of het VK niet als adequaat wordt beschouwd.

We zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonlijke informatie vrij te geven in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan voorschriften op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Wij verbinden ons ertoe samen te werken met het panel dat door de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming (DPA’s) en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) is opgericht om eventuele klachten van u over privacy te behandelen. Als u van ons niet tijdig een bevestiging ontvangt van uw met privacy verband houdende klacht, of als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met de autoriteiten van de EU voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van EU DPA’s worden u kosteloos aangeboden.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar een ander land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming heeft overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. In deze gevallen zullen wij passende voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen, om ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving en dat er passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

3.1 Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden en wanneer we uw gegevens delen met derden, eisen we dat ze hetzelfde doen. De informatie wordt verzameld en opgeslagen op een manier die geschikt is voor de aard van de gegevens die we verzamelen en de noodzaak om aan uw verzoek te voldoen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om onbevoegde toegang, verlies, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan onder ons personeel op een need-to-know basis. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via legalnotices@freewheel.tv.

3.2 Updates

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum. We raden u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen. Als we deze wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de bijgewerkte versie hier te plaatsen. Als wij echter van plan zijn persoonlijke informatie te gebruiken op een andere manier dan is aangegeven op het moment van verzamelen, zullen wij gedurende dertig (30) dagen van tevoren een kennisgeving op onze Sites plaatsen over dergelijk gebruik en, indien van toepassing, zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden.

3.3 Kinderen

Deze Site en onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar.

3.4 Sites van derden

Als u de Sites bezoekt via een website van derden, raden we u aan om hun privacybeleid en eventuele algemene voorwaarden te lezen om te begrijpen hoe ze van toepassing zijn op persoonlijke informatie die u hen met ons laat delen. Wanneer onze Sites of dit Privacybeleid hyperlinks bevatten naar websites van derden, verlaat u onze Site wanneer u door die hyperlinks van derden klikt. We hebben geen controle over die websites van derden of de content die ze bevatten, en we raden u aan om hun privacybeleid te lezen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van een site van derden die u bezoekt vanaf onze Sites, of die u gebruikt om toegang te krijgen tot die van ons. U gebruikt dergelijke sites van derden op eigen risico.

3.5 Contacten

In het kader van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is een “voor de verwerking verantwoordelijke” verantwoordelijk voor het bepalen waarom uw gegevens worden verzameld en hoe ze worden verwerkt. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die FreeWheel Media, Inc. verwerkt als gegevensbeheerder. Het adres van FreeWheel Media, Inc. is 12th Floor, 1407 Broadway, New York, NY 10018. Ons bedrijf in de Europese Unie (EU) is Comcast International France SAS met kantoren in Frankrijk en ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk (VK) is Comcast International Holdings UK Limited. U kunt ons schrijven als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacybeleid. Geef uw volledige naam en gegevens van uw vraag op om ons te helpen bij het afhandelen van uw verzoek. Om uw rechten uit te oefenen wanneer wij een verantwoordelijke voor de verwerking zijn, kunt u een e-mail sturen naar legalnotices@freewheel.tv. In het kader van kwesties met betrekking tot de EU of het Verenigd Koninkrijk kan contact worden opgenomen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) op dpo@freewheel.com.

3.6 TCF Attest

FreeWheel neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan haar Specificaties en Beleidslijnen. Het identificatienummer van FreeWheel binnen het framework is 285.

2. Diensten: uw persoonlijke informatie wanneer u de eindgebruiker of geautoriseerde accountgebruiker van onze klanten bent

2.0 Wat FreeWheel doet

Onze technologie helpt bedrijven die online videocontent publiceren (via apps, websites en streamingdiensten, waaronder verbonden tv- en “over the top”-aanbieders, Uitgevers en Uitgevercontent) om reclamevideo’s weer te geven aan hun eindgebruikers (gebruikers).

Wij zijn ook aanbieders van een softwareplatform, waarvan klanten Uitgevers zijn die hun advertentieruimte willen verkopen, en Mediakopers (adverteerders of hun tussenpersonen die hun advertenties willen kopen of op het recht willen bieden, laten hun advertenties zien in de videoadvertentieruimte van die Uitgever). Voor één specifieke dienst die we aan Uitgevers aanbieden, bekend als Beheerde Dienst, kunnen we, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonlijke informatie verwerken bij de aankoop van advertentieruimte op ons eigen recht en bij de verkoop aan Mediakopers. Uitgevers en Mediakopers kunnen ons ook vragen om doelgroepgegevens mee te nemen naar ons platform om hun advertentieruimte of advertentie beter te kunnen richten. We kunnen deze Uitgevers en Mediakopers ook gerelateerde diensten leveren, zoals het verifiëren dat advertenties daadwerkelijk zijn geleverd op het apparaat van de gebruiker, en andere rapporten zoals de interactie van gebruikers met de advertenties.

Het digitale ecosysteem voor reclame is complex, wat betekent dat meerdere platforms en entiteiten in contact komen met online persoonlijke informatie. Dit Privacybeleid beschrijft de rol die FreeWheel speelt in het proces en hoe we deze persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en delen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van andere entiteiten die betrokken zijn bij het digitale ecosysteem voor reclame.

Om onze klantenaccounts in te stellen en te beheren, verwerken wij de gegevens van de geautoriseerde accountgebruiker van de klant, doorgaans beperkt tot zijn naam, contactgegevens van zijn werk en inloggegevens om hem geautoriseerde toegang te verlenen tot ons platform voor advertentieoplossingen.

2.1 De persoonlijke informatie die we verzamelen

Informatie die we genereren

Wanneer u voor het eerst de app, site of streamingdienst van een Uitgever bezoekt, wijst de software van FreeWheel een unieke willekeurige identificatie toe aan uw browser of apparaat (Freewheel ID) waarmee onze technologie uw apparaat of browser automatisch kan herkennen wanneer deze wordt gebruikt om toegang te krijgen tot Uitgeverscontent van elke Uitgever die is geïntegreerd met onze technologie. Hierdoor kunnen onze Uitgevers en partners hun eigen unieke identificatiemiddelen “synchroniseren” met de Freewheel ID, zodat zij hun eigen gegevens op ons platform kunnen gebruiken die zij aan uw apparaat hebben gekoppeld.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer een gebruiker Uitgeverscontent bekijkt die de Uitgever heeft geïntegreerd met ons softwareplatform, gebruiken wij, en de partners en leveranciers waarmee we samenwerken, Cookies en gerelateerde technologieën om informatie te verzamelen over de gebruiker en het apparaat dat ze gebruiken wanneer er advertentieruimte beschikbaar is met betrekking tot de Uitgeverscontent. Zie 2.8 Hoe wij Cookies gebruiken als onderdeel van onze Diensten hieronder voor meer informatie over Cookies.

Deze informatie kan bestaan uit het model van het apparaat, of het apparaat gebruik maakt van het Apple of Android besturingssysteem en het versienummer daarvan, het type en de versie van de webbrowser of Uitgever app die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de content van de Uitgever (bijv, Chrome of Safari), IP adres, verwijzende URL, geschatte locatie van het apparaat (op stads- of plaatsniveau), ID’s van mobiele apparaten die zijn toegewezen door Apple, Android of andere fabrikanten van telefoons en besturingssystemen (zoals de IDFA voor Apple apparaten en AAID of GAID voor Android apparaten), de unieke identificatiecode van de Uitgever (vaak een “VCID” gebruikt bij videostreaming) voor die gebruiker of dat apparaat. Onze technologie zoekt ook elke keer als een gebruiker Uitgeverscontent opent naar onze Freewheel-ID.

Informatie verstrekt door uitgevers en derden

Via onze Diensten verwerken wij informatie over de interesses en voorkeuren van een persoon, meestal met betrekking tot demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht, productinteresse, en waar wettelijk toegestaan en indien van toepassing met toestemming, precieze geolocatie. Deze informatie over interesses en voorkeuren wordt gebruikt om in te schatten in welke reclame de persoon geïnteresseerd zou kunnen zijn, door de persoon eerst in een van een aantal publiekssegmenten (Segmenten; samen met interesses en voorkeuren Segmentgegevens) te plaatsen. Voorbeelden van segmenten zijn “vrouwen van 18-30 jaar die geïnteresseerd zijn in mode”, “personen van 25-35 jaar die geïnteresseerd zijn in het kopen van een auto” enzovoort. Onze Diensten hebben betrekking op Segmentgegevens bij het verbinden van Uitgevers die advertentieruimte willen verkopen met Mediakopers (hetzij geselecteerd door Uitgevers of door ons, afhankelijk van de Diensten),zodat advertenties op een meer relevante en gerichte manier worden geleverd. Wanneer we Diensten leveren aan een Uitgever om advertenties te leveren aan hun advertentieruimte, kunnen ze hun eigen gegevens met betrekking tot hun gebruikers uploaden om het richten van advertenties op doelgroepen te vergemakkelijken die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de geadverteerde producten of diensten.

Data Management Platforms (DMP) zijn technologische oplossingen die gegevens uit meerdere bronnen samenbrengen, waaronder openbaar of commercieel beschikbare gegevens om segmenten te identificeren die in gerichte advertenties moeten worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze Diensten kan een Uitgever DMP’s binnen zijn netwerk (geselecteerd door Uitgevers of door ons, afhankelijk van de Diensten) opdracht geven om Segmentgegevens naar ons platform te uploaden. Mediakopers kunnen Segmentgegevens ook gebruiken bij het beslissen waar ze hun advertenties plaatsen, om hen te helpen beslissen of ze de advertentieruimte van een Uitgever willen kopen (of bieden). Dit wordt mogelijk gemaakt door een proces dat bekend staat als “syncing”. We synchroniseren door unieke identificatiegegevens, waaronder de Freewheel-ID, te delen met Mediakopers en alle DMP’s die zijn gekozen uit het netwerk van de Uitgever. De hierboven beschreven aan de gebruiker gerelateerde informatie wordt gezamenlijk Platformgegevens genoemd.

Voordat de respectieve gegevens van de Uitgever en Mediakoper het platform binnenkomen om een aankoop of een bod tot aankoop van advertentieruimte te doen, kunnen onze Diensten de uitwisseling van Segmentkenmerken tussen de Uitgever en Mediakoper mogelijk maken; elke entiteit weet alleen welke Segmenten de ander heeft, en niet ook de bijbehorende IP-adressen of apparaat-ID’s.

Geen van de informatie die we verzamelen of delen via de Dienst met betrekking tot gebruikers stelt Mediakopers in staat om een persoon rechtstreeks te identificeren. We delen geen namen, e-mailadressen of woonadressen als onderdeel van het leveren van de Diensten, en we verwachten niet dat er gezondheids-/medische of andere gevoelige of speciale categorieën van persoonlijke informatie worden geüpload naar ons platform binnen Segmentgegevens.

2.2 Hoe we uw informatie gebruiken en delen

We gebruiken platformgegevens als volgt:

 • Om de Diensten te leveren. We gebruiken Platformgegevens om de Diensten aan onze klanten te leveren, waaronder het in staat stellen van Uitgevers om de beschikbaarheid, prognoses, planning, verkoop en prestaties van hun verkoop van advertentieruimte te beheren, te controleren en te controleren, en om het bieden op en kopen van die advertentieruimte door Mediakopers en ons mogelijke te maken, inclusief door voor dat doel Platformgegevens met hen te delen;
 • Als onderdeel van de Diensten kunnen we Platformgegevens, inclusief Segmentgegevens, delen met meerdere Mediakopers op basis van hun vereisten of ze de Segmentgegevens willen koppelen aan elk van een aantal mogelijke unieke identificatiegegevens zoals IP-adres, cookie-ID en apparaat-ID, om hen te helpen beslissen of ze willen bieden om een advertentie aan een gebruiker te tonen en, zo ja, hoeveel ze zullen bieden. Die beslissing kan milliseconden duren via een geautomatiseerd, op software gebaseerd proces dat “real-time bieden” wordt genoemd en waarbij meerdere Mediakopers bieden om hun advertentie te tonen, en de hoogste bieder de veiling wint en het recht krijgt om zijn advertentie aan de gebruiker te tonen. De Diensten ondersteunen realtime biedingen en biedingen binnen veel kleinere biedpools, evenals andere manieren om online advertentieruimte te kopen;
 • Om onze Diensten te synchroniseren met andere digitale reclameplatforms zoals beschreven in 2.2. De persoonlijke informatie die wij hierboven verzamelen, waarbij unieke identificatiemiddelen inclusief de Freewheel ID worden gedeeld met Mediakopers en eventuele DMP’s gekozen uit het netwerk van de Uitgever. Dit stelt Mediakopers en andere platforms in het ecosysteem in staat om een beter inzicht te krijgen in de demografische en productinteresses van de gebruiker om relevante advertenties aan hen weer te geven of om te beslissen of ze willen bieden om advertenties aan die gebruiker weer te geven; om te rapporteren over en prognoses te maken van advertentieprestaties aan Uitgevers;
 • Voor interne rapportage, probleemoplossing en ondersteuning;
 • Om advertenties in een bepaalde volgorde weer te geven, advertenties weer te geven op basis van de interesses van gebruikers, en de frequentie waarmee advertenties aan een bepaalde gebruiker worden getoond te beperken, volgens door de Uitgevers ingestelde reclameparameters;
 • Om te voldoen aan opt-out verzoeken;
 • Om frauduleus verkeer te detecteren (waar er geen daadwerkelijke gebruiker is, maar een computer die zich voordoet als een gebruiker probeert advertentie-inkomsten te genereren), en over het algemeen om frauduleuze en verdachte activiteiten te voorkomen; we delen Platformgegevens met leveranciers van fraudebestrijding voor dit doel
 • Om onze Diensten en de technologie die ze levert te verbeteren, intern onderzoek en ontwikkeling, d.w.z. om het gebruik van onze diensten te analyseren; om nieuwe en bestaande functies en functionaliteit van onze diensten te ontwerpen en te verbeteren; en om de computeralgoritmen te ontwikkelen en te trainen die deel uitmaken van onze diensten.

We kunnen persoonlijke informatie ook als volgt delen:

 • Met derden die ons rechtstreeks ondersteunen bij het runnen van ons bedrijf (bijvoorbeeld leveranciers van datacentra en professionele adviseurs). Elke externe partij is contractueel verplicht of op een andere manier onderworpen aan verplichtingen met betrekking tot geheimhouding om diensten aan ons te verlenen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Dergelijke derden zijn niet door ons gemachtigd om uw persoonlijke informatie op een andere manier te gebruiken en worden door ons verplicht om maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen;
 • Als wij wettelijk verplicht zijn, onder meer om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving, om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, of om te reageren op een verzoek van de overheid, of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, en om fraude te onderzoeken; en
 • Als wij (of onze activa) op enig moment in de toekomst door een ander bedrijf worden gekocht.

2.3 Hoe lang we uw informatie bewaren

Wij bewaren de Platformgegevens zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, zolang als redelijkerwijs nodig is om legitieme zakelijke redenen of anderszins zolang als toegestaan is uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bij het beoordelen van bewaartermijnen hanteren we de volgende criteria: (1) wat de zakelijke doeleinden zijn waarvoor de informatie wordt gebruikt, en wat de tijdsduur is gedurende welke de informatie nodig is om die doeleinden te verwezenlijken; (2) of we verplicht zijn om de informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, en of behoud anderszins noodzakelijk is om onze rechten of die van anderen te beschermen; (3) de impact van voortdurende bewaring op de privacy van de consument, met inbegrip van de waarschijnlijke verwachtingen van de consument in het licht van de gevoeligheid van de informatie; en (4) de manier waarop informatie in onze systemen wordt bewaard en hoe de gegevens het best kunnen worden beheerd in het licht van de omvang en complexiteit van die systemen. Delen van de persoonlijke informatie zoals hieronder vermeld, kunnen in verschillende systemen voorkomen die voor verschillende zakelijke of juridische doeleinden worden gebruikt. Voor ieder afzonderlijk informatiegebruiksscenario geldt mogelijk een andere maximale bewaartermijn. Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens zoals een e-mailadres gedurende een langere periode bewaren voor fraudebestrijding en naleving van de wet.

We bewaren Platformgegevens zolang we een rechtmatige zakelijke reden hebben (en voor eindgebruikers in de EU en het VK wanneer we een wettelijke basis hebben onder de wetgeving voor gegevensbescherming om dit te doen). Over het algemeen bewaren we Platformgegevens tot 18 maanden na de ontvangst ervan. We kunnen bepaalde Platformgegevens bijvoorbeeld voor fraudebestrijding langer bewaren. Zie 2.8 Hoe wij cookies gebruiken als onderdeel van onze diensten hieronder voor informatie over de duur van Cookies.

2.4 De rol van freewheel onder de wetgeving voor gegevensbescherming van de eu en het vk

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker bij de levering van onze Diensten, afhankelijk van de aard van de Platformgegevens en de verwerking die plaatsvindt. Wanneer we de middelen en doeleinden van de verwerking bepalen, treden we op als verwerkingsverantwoordelijke en hebben we wettelijke verantwoordelijkheid onder de wetgeving voor gegevensbescherming voor de verwerking.

Wij zijn een verwerkingsverantwoordelijke:

 • van de FreeWheel ID (de unieke gebruikersidentificatie die we toewijzen om ons in staat te stellen de gebruikers van al onze Uitgeversklanten te herkennen, zoals voor frequentiebeperking);
 • wanneer we persoonlijke informatie gebruiken voor fraudebestrijding;
 • wanneer we persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen interne rapportage- en analysedoeleinden;
 • wanneer we persoonlijke informatie gebruiken om de Diensten en producten van FreeWheel te verbeteren;
 • wanneer we Diensten leveren waarbij we Mediakopers en/of DMP’s selecteren, zoals Managed Service of Data Suite; en
 • voor inloggegevens van geautoriseerde gebruikers van FreeWheel klanten die inloggen op en gebruik maken van haar technologieplatforms om toegang te krijgen tot de Diensten.

Rechtsgrondslagen:

We vertrouwen op rechtmatige belangen om Platformgegevens te verwerken voor fraudebestrijding, interne rapportage en analyse, bestaande productverbetering en geautoriseerde aanmelding van gebruikers.

We vertrouwen op toestemming voor andere verwerking van persoonlijke informatie, inclusief met betrekking tot uw sollicitatie en doelgroepgerichte functies.

Wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke, hebt u het recht om te verzoeken dat wij:

 • u informatie te verstrekken over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken;
 • u toegang geven tot en een kopie geven van uw persoonlijke informatie die wij in onze systemen bewaren;
 • geen contact met u opnemen met promotionele berichten;
 • onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die we over u hebben te corrigeren of bij te werken;
 • alle of een deel van de persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen (bijv. als deze niet langer nodig is om u Diensten te leveren);
 • stoppen met het gebruik, en ervoor zorgen dat alle derden stoppen met het gebruik, van sommige of al uw persoonlijke informatie ( bijv. als we niet langer een wettelijke basis hebben om deze te verwerken); en
 • Eventuele schendingen van het Privacybeleid vermelden.

Voor gebruikers in de EU en het VK in gevallen waarin wij uitsluitend optreden als verwerkingsverantwoordelijke, kunt u ons een e-mail sturen op legalnotices@freewheel.tv of schrijven naar: FreeWheel Media, Inc., 12thFloor, 1407 Broadway, New York, NY 10018, t.a.v.: Legal Counsel. In het kader van kwesties met betrekking tot de EU of het Verenigd Koninkrijk kan contact worden opgenomen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) op dpo@freewheel.com. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat we in sommige omstandigheden kunnen vereisen dat u uw identiteit valideert voordat we uw verzoek verwerken. Als we uw verzoek niet kunnen verwerken, zullen we u onze redenen geven. Als u zich in de EU of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming over ons gebruik van uw persoonlijke informatie.

FreeWheel neemt deel aan het IAB Europe Transparency and Consent Framework (identificatienummer 285) en voldoet aan haar Specificaties en Beleid.

Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacybeleid. Geef uw volledige naam en gegevens van uw vraag op om ons te helpen bij het afhandelen van uw verzoek. Houd er echter rekening mee dat omdat Platformgegevens niet de bijbehorende gebruikersnaam of het e-mailadres bevatten, we meestal geen middelen hebben om een bepaald verzoek te koppelen aan het apparaat of de Cookie-ID’s die we bewaren.

Wanneer we optreden als verwerker, moet u uw verzoek richten aan de Uitgever(s) in kwestie.

2.5 De rol van FreeWheel onder de wetgeving voor gegevensbescherming van LATAM

Voor gebruikers in LATAM, inclusief Brazilië en Mexico, treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker bij de levering van onze Diensten, afhankelijk van de aard van de Platformgegevens en de verwerking die plaatsvindt. Wanneer we de middelen en doeleinden van de verwerking bepalen, treden we op als verwerkingsverantwoordelijke en hebben we wettelijke verantwoordelijkheid onder de wetgeving voor gegevensbescherming voor de verwerking.

Wij zijn een verwerkingsverantwoordelijke:

 • van de FreeWheel ID (de unieke gebruikersidentificatie die we toewijzen om ons in staat te stellen de gebruikers van al onze Uitgeversklanten te herkennen, zoals voor frequentiebeperking);
 • wanneer we persoonlijke informatie gebruiken voor fraudebestrijding;
 • wanneer we persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen interne rapportage- en analysedoeleinden;
 • wanneer we persoonlijke informatie gebruiken om de Diensten en producten van FreeWheel te verbeteren;
 • wanneer we Diensten leveren waarbij we Mediakopers en/of DMP’s selecteren, zoals Managed Service of Data Suite; en
 • voor inloggegevens van geautoriseerde gebruikers van de klanten van FreeWheel die inloggen op en gebruikmaken van haar technologieplatforms om toegang te krijgen tot de Diensten.

Rechtsgrondslagen:

Brazilië:

Voor gebruikers in Brazilië verwerken wij uw persoonsgegevens met betrekking tot elke gegevensverwerkingsactiviteit overeenkomstig de rechtsgrondslag die is vastgelegd in de Algemene Wet Gegevensbescherming van Brazilië (LGPD), die het volgende omvat:

 • We vertrouwen op rechtmatige belangen om Platformgegevens te verwerken voor fraudebestrijding, interne rapportage en analyse, bestaande productverbetering en geautoriseerde aanmelding van gebruikers.
 • We vertrouwen op toestemming voor andere vormen van verwerking van persoonlijke informatie, inclusief doelgroepgerichte functies.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen, zoals het opslaan van toegangsbestanden, inclusief IP-adressen, datum en tijd van toegang, gedurende een periode van minimaal 6 maanden, volgens artikel 15 van het Braziliaanse Civil Rights Framework for the Internet.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen in potentiële, dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

Mexico:

Voor gebruikers in Mexico:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming.
 • Houd er rekening mee dat het gebruik van gebruikersinformatie zoals hierboven uiteengezet in (e) in sectie 2.2 Hoe wij uw informatie gebruiken en delen als een vrijwillig doeleinde wordt aangemerkt onder de Mexicaanse wet.
 • Voor zover wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke en de gegevens als persoonsgegevens worden aangemerkt, zullen wij de overdrachten waarnaar hierboven wordt verwezen in (a)-(c) in sectie 2.2 Hoe wij uw informatie gebruiken en delen op basis van uw toestemming uitvoeren.

Uw rechten en onze contactgegevens

U kunt ons verzoeken om:

 • u informatie te verstrekken over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken;
 • u toegang te geven tot en een kopie te geven van uw persoonlijke informatie die wij in onze systemen bewaren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere vrijwillige doeleinden of op andere legitieme gronden, waaronder het verzoek om geen contact meer met u op te nemen met promotionele berichten;
 • onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die we over u hebben te corrigeren of bij te werken;
 • alle of een deel van de persoonlijke informatie die wij over u hebben te verwijderen (bijv. als deze niet langer nodig is om Site Analytics uit te voeren of te voldoen aan een verzoek om informatie of Diensten dat u hebt gedaan);
 • het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • voor zover van toepassing, de toestemming die u hebt gegeven of de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken; en
 • te stoppen met het gebruik van, en voor zover ze namens ons handelen, ervoor zorgen dat alle derden stoppen met het gebruik van, sommige of al uw persoonlijke informatie (bijv. als we niet langer een rechtsgrond hebben om deze te verwerken).

Voor gebruikers in LATAM, waar wij uitsluitend als verwerkingsverantwoordelijke optreden, kunt u uw rechten uitoefenen en details over de toepasselijke vereisten en procedure opvragen door een verzoek te sturen naar het onderstaande e-mailadres:

Brazilië:
legalnotices@freewheel.tv

Mexico:
legalnotices@freewheel.tv

Anders kunt u ons schrijven naar: FreeWheel Media, Inc., 12th Floor, 1407 Broadway, New York, NY 10018, Attn: Legal Counsel. Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacybeleid. Geef uw volledige naam en gegevens van uw vraag op om ons te helpen bij het afhandelen van uw verzoek. Houd er echter rekening mee dat omdat Platformgegevens niet de bijbehorende gebruikersnaam of het e-mailadres bevatten, we meestal geen middelen hebben om een bepaald verzoek te koppelen aan het apparaat of de Cookie-ID’s die we bewaren.

Wanneer we optreden als verwerker, moet u uw verzoek richten aan de Uitgever(s) in kwestie.

We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat we in sommige omstandigheden kunnen vereisen dat u uw identiteit valideert voordat we uw verzoek verwerken. Als we uw verzoek niet kunnen verwerken, zullen we u onze redenen geven.

U kunt ook contact opnemen met de relevante functionaris voor gegevensbescherming zoals hieronder uiteengezet:

Brazilië:
dpo_brasil@freewheel.com

Mexico:
dpo_mexico@freewheel.com

2.6 Ingezetenen van Californië in de verenigde staten

De California Consumer Protection Act (CCPA) biedt inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. In deze paragraaf worden onze praktijken op het gebied van de verzameling en bekendmaking van persoonlijke informatie beschreven en wordt uitgelegd hoe inwoners van Californië hun rechten kunnen uitoefenen. Deze rechten zijn van toepassing op alle inwoners van Californië, ongeacht of u een consument of zakelijke contactpersoon bent. Als inwoner van Californië hebt u het recht om van discriminatie te worden gevrijwaard, met inbegrip van het recht gevrijwaard te blijven van vergeldingsmaatregelen ten gevolge van de uitoefening van uw privacyrechten.

Voor inzage in het aantal verzoeken dat we in de loop van de tijd hebben ontvangen en hoe we aan die verzoeken hebben voldaan, kunt u ons jaarverslag dienaangaande, te weten het “Individual Rights Requests Annual Report – January 1, 2021 – December 31, 2021,” raadplegen.

Kennisgeving van de Californische praktijken voor het verzamelen en delen van consumentengegevens

Dit Privacybeleid bevat beschrijvingen van onze praktijken op het gebied van het verzamelen van gegevens, inclusief de persoonlijke informatie die we verzamelen, de bronnen van die informatie, de doeleinden waarvoor we informatie verzamelen en of we die informatie verkopen aan of delen met externe partijen. We mogen alle informatie gebruiken voor alle doeleinden die in het Privacybeleid worden beschreven, tenzij er beperkingen gelden waarvan gewag wordt gemaakt.Een aantal van de categorieën bevatten zeer verschillende soorten informatie binnen dezelfde categorie en voor bepaalde soorten persoonlijke informatie geldt dat deze mogelijk onder meerdere categorieën vallen. Hoe we de informatie gebruiken en hoe lang we de informatie binnen elke categorie bewaren, verschilt en niet alle soorten informatie binnen dezelfde categorie zullen voor alle vermelde doeleinden worden gebruikt.

De Californische wet vereist ook dat we informatie verstrekken over de criteria die we gebruiken om de tijdsduur te bepalen waarin we persoonlijke informatie bewaren. We hanteren de volgende criteria: (1) wat de zakelijke doeleinden zijn waarvoor de informatie wordt gebruikt, en wat de tijdsduur is gedurende welke de informatie nodig is om die doeleinden te verwezenlijken; (2) of we verplicht zijn om de informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, en of behoud anderszins noodzakelijk is om onze rechten of die van anderen te beschermen; (3) de impact van voortdurende bewaring op de privacy van de consument, met inbegrip van de waarschijnlijke verwachtingen van de consument in het licht van de gevoeligheid van de informatie; en (4) de manier waarop informatie in onze systemen wordt bewaard en hoe de gegevens het best kunnen worden beheerd in het licht van de omvang en complexiteit van die systemen. Delen van de persoonlijke informatie zoals hieronder vermeld, kunnen in verschillende systemen voorkomen die voor verschillende zakelijke of juridische doeleinden worden gebruikt. Voor ieder afzonderlijk informatiegebruiksscenario geldt mogelijk een andere maximale bewaartermijn. Raadpleeg voor meer informatie over het bewaren van cookiegegevens hier klikken.

Krachtens de CCPA is het verplicht om de persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over consumenten hebben verzameld in de volgende categorieën bekend te maken:

 • Identificatiemiddelen: Wij verzamelen IP-adressen en unieke identificatiegegevens (zoals account-id’s, cookie-id’s en apparaat-id’s).
  • Bronnen: Van onze systemen wanneer u met onze Diensten communiceert, en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren
 • Commerciële informatie: Wij verzamelen aankooptendensen of -geschiedenissen van derden en koppelen die gegevens aan de hier genoemde categorieën persoonlijke informatie.
  • Bronnen: Van onze systemen wanneer u communiceert met onze Diensten en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten: Wij verzamelen informatie over uw internet service provider, evenals informatie over uw interacties met websites en advertenties.
  • Bronnen: Van onze systemen wanneer u communiceert met onze Diensten en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • • Geolocatiegegevens:: We verzamelen geolocatiegegevens.
  • Bronnen: Van onze systemen wanneer u communiceert met onze Diensten en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • Conclusies die worden getrokken om een profiel aan te maken over een consument dat de voorkeuren of kenmerken van de consument weergeeft:: We analyseren uw werkelijke of waarschijnlijke voorkeuren via een reeks computeralgoritmen.
  • Bronnen: Van onze systemen wanneer u communiceert met onze Diensten en van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.
 • Gevoelige persoonlijke informatie: We verwerken gegevens met betrekking tot ras, etnische afkomst en precieze geolocatie.
  • Bronnen: Van derden.
  • Doeleinden: Om onze Diensten te leveren en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande Diensten en om nieuwe producten, diensten en functies te creëren.

We delen de hierboven vermelde informatie met dienstverleners en contractanten, welke externe partijen zijn die we inschakelen voor zakelijke doeleinden en die beperkt zijn in het gebruik van persoonlijke informatie voor elk doel dat geen verband houdt met onze opdracht. De categorieën van dienstverleners en contractanten met wie we informatie delen en de diensten die ze leveren, worden beschreven in het Privacybeleid.

We kunnen ook informatie bekendmaken aan andere externe partijen die hier niet worden vermeld wanneer dit wettelijk vereist is of om FreeWheel of andere personen te beschermen, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Toegang tot specifieke informatie en gegevensportabiliteit

U hebt het recht om ons erom te verzoeken bepaalde informatie aan u bekend te maken met betrekking tot onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we het volgende aan u bekendmaken:

 • De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verkopen of openbaar maken van die persoonlijke informatie, indien van toepassing.
 • Als we uw persoonlijke informatie hebben verkocht of openbaar gemaakt voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten die het volgende onthullen: (1) verkoop, het identificeren van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft gekocht; en (2) openbaarmakingen voor een zakelijk doel, het identificeren van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft verkregen.

Rectificatie

Als we persoonsgegevens bewaren die niet nauwkeurig zijn, hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken om rectificatie daarvan.

Verwijdering

U hebt het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld, verwijderen, behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen. We zullen uw persoonlijke informatie uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners en aannemers opdracht geven om deze te verwijderen) na ontvangst van uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij er een uitzondering van toepassing is.

Verkoop of deel mijn persoonlijke informatie niet

In bepaalde gevallen verkopen we informatie aan of delen we informatie met derden. De categorieën van deze derde partijen worden hierboven in 2.3 Hoe wij uw informatie gebruiken en delen vermeld. Een externe partij kan worden beschouwd als een derde partij omdat het doel van de bekendmaking geen vermeld zakelijk doel is krachtens de Californische wetgeving, of omdat ons contract hen niet beperkt in het gebruik van persoonlijke informatie voor andere doeleinden. Het “verkopen” van persoonlijke informatie betekent het bekendmaken aan een externe partij voor geldelijk of ander voordeel. Het “delen” van persoonlijke informatie betekent het bekendmaken aan een derde partij voor reclame op basis van gedrag in verschillende contexten. We verkopen of delen de volgende informatie:

 • Identificatie: Wij verstrekken unieke persoonlijke identificatiemiddelen, online identificatiemiddelen, internetprotocoladres of andere soortgelijke identificatiemiddelen aan onze Mediakopers.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten: Wij verstrekken informatie over uw interactie met een internetwebsite, toepassing of advertentie aan onze filialen, Mediakopers, leveranciers van gegevensanalyses en bedrijven voor publieksmetingen.

U hebt het recht om u af te melden voor deze verkoop van uw persoonlijke informatie. Zie 2.8 Hoe wij Cookies gebruiken als onderdeel van onze Diensten hieronder voor meer informatie.. We hebben geen feitelijke kennis dat we persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar verkopen.

Uitoefening van uw rechten op toegang, gegevensportabiliteit, rectificatie, verwijdering en niet-verkoop van persoonlijke informatie

Om uw hierboven beschreven rechten op toegang, gegevensportabiliteit, rectificatie, verwijdering en het niet verkopen of delen van persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of een e-mail te sturen naar: FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
.

U bent niet verplicht om een account bij ons aan te maken om een verzoek in te dienen. U kunt ook een verzoek indienen namens uw minderjarige kind. Bevestig bij het indienen van uw verzoek de aard van uw relatie met ons en verstrek een geschikte vorm van identificatie om ons in staat te stellen uw persoonlijke informatie te vinden. Als u gebruik maakt van een gemachtigde vertegenwoordiger om een verzoek om toegang of verwijdering in te dienen, moet de gemachtigde vertegenwoordiger een bewijs overleggen dat u de vertegenwoordiger een ondertekende toestemmingsverklaring voor de indiening van het verzoek hebt gegeven vergezeld van zijn of haar identiteitsbewijs. Wij kunnen tevens verlangen dat u uw identiteit rechtstreeks bij ons verifieert. We zullen alleen persoonlijke informatie gebruiken die in een verzoek wordt verstrekt om de identiteit of bevoegdheid van de aanvrager te verifiëren om het verzoek in te dienen.

We zijn niet verplicht om u meer dan twee keer binnen een periode van 12 maanden persoonlijke informatie te verstrekken.

Houd er rekening mee dat, met betrekking tot Platformgegevens, het meestal het geval is dat we niet kunnen reageren op uw verzoek of u uw persoonlijke informatie kunnen verstrekken omdat we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet redelijkerwijs kunnen verifiëren: omdat deze gegevens alleen identificatiegegevens bevatten die niet door ons zijn gekoppeld aan uw naam, e-mailadres of woonadres of andere informatie waarmee we uw identiteit kunnen verifiëren. Daarom moet uw verzoek met betrekking tot Platformgegevens rechtstreeks bij onze klanten worden ingediend. Als we uw verzoek afwijzen, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing. Om beroep aan te tekenen, moet u de instructies volgen die in de afwijzing zijn uiteengezet.

Recht om het gebruik of de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken

Inwoners van Californië hebben het recht om erom te verzoeken dat we ons gebruik en onze openbaarmaking van bepaalde soorten gevoelige persoonlijke informatie beperken tot gebruik en openbaarmaking in het kader van bepaalde beperkte doeleinden die door de wetgeving van Californië worden toegestaan. Om erom te verzoeken dat we deze beperking op uw gevoelige persoonlijke informatie toepassen, kunt u een verzoek bij ons indienen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of door een e-mail te sturen naar FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
.

2.7 Belangrijke informatie voor inwoners van de verenigde staten in de staat Virginia

De wet van Virginia biedt inwoners van Virginia het recht om bepaalde persoonlijke informatie die we over hen verzamelen in te zien, te verwijderen en te rectificeren, evenals om het gebruik van die persoonlijke informatie ten behoeve van gerichte reclame te beperken/verbieden, de “verkoop” van de desbetreffende persoonlijke informatie te beperken/verbieden en ons gebruik van persoonlijke informatie die als gevoelig wordt beschouwd te controleren. Inwoners van Virginia hebben ook het recht om gevrijwaard te worden van discriminatie ten gevolge van de uitoefening van hun privacyrechten.

U of een gemachtigde vertegenwoordiger kan een verzoek indienen om uw rechten op toegang, verwijdering en rectificatie uit te oefenen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of door een e-mail te sturen naar FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
. Om zich af te melden voor persoonsgerichte reclame en de verkoop van persoonlijke informatie, of om voorkeuren in te stellen met betrekking tot ons gebruik van gevoelige persoonlijke informatie, kunt u een verzoek bij ons indienen door ons te bellen op tel. +1 888 930 6228 of door een e-mail te sturen naar FW_California_Consumers_CCPA
_Data_Requests@freewheel.com
. Om het automatisch delen van informatie op onze Sites ten behoeve van gerichte reclame te beheren, kunt u bovendien uw cookie-instellingen bijwerken door uw voorkeuren in te stellen op https://www.freewheel.com/cookie-settings. Als we uw verzoek afwijzen, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing. Om beroep aan te tekenen, moet u de instructies volgen die in de afwijzing zijn uiteengezet.

2.8 Hoe we cookies gebruiken als onderdeel van onze diensten

Zoals veel bedrijven gebruiken wij cookies (kleine bestanden die op uw computer of apparaat worden geplaatst) en andere gebruikelijke traceringstechnologieën op de Diensten, waaronder HTTP-cookies, HTML5- en Flash-cookies voor lokale opslag/flash, web beacons/GIF’s, ingesloten scripts, ETags/cache-browsers en software development kits (vanaf dit punt samen “Cookies” genoemd, tenzij anders vermeld). Een Cookie bevat meestal de naam van de website waar het Cookie vandaan komt, de “levensduur” van de Cookie (d.w.z. hoe lang het Cookie op uw apparaat blijft) en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

In deze paragraaf geven wij meer informatie over deze Cookies.

Onze Diensten stellen onze Uitgeversklanten in staat om informatie te gebruiken die is vastgelegd door ons gebruik van Cookies om de targeting van advertenties via het Platform te verbeteren. De hieronder vermelde levensduur/duur van de Cookie kan korter zijn dan vermeld, wanneer dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke richtlijnen in specifieke landen. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kan de duur van deze Cookies ook worden verlengd wanneer u verdere interactie heeft met de Uitgeverscontent.

Cookies die we gebruiken bij het leveren van onze diensten en hun duur

Naam cookie Type cookie Doel van de Cookie/beoogd gebruik van gegevens Levensduur van de Cookie / Duur Gegevenselementen verzameld door de Cookie Ontvanger van gegevens
Het volgende heeft betrekking op de Diensten die we leveren om de aankoop of het bieden om de advertentie-inventaris van Uitgevers te kopen te vergemakkelijken
Session ID Sessie-cookie Sessie-ID vertelt het systeem dat het verzoek deel uitmaakt van een enkele sessie door een gebruiker. Adverteerders tonen liever niet te veel van dezelfde advertenties aan dezelfde gebruiker in één sessie. Deze Cookie helpt om dat te voorkomen. De Cookie verloopt aan het einde van de sessie en moet door de browser worden verwijderd. Het kan worden verwijderd, maar zal opnieuw worden uitgegeven wanneer een andere advertentie uit het systeem wordt aangevraagd en verwijdering kan leiden tot herhaalde vertoning van anders beperkte advertenties. Vervalt aan het einde van een sessie Door het systeem gegenereerde identiteitscode FreeWheel
UID Permanente cookie Dit is een unieke, anonieme browser-identificatie waarmee we weten dat de browser eerder is gezien. De Cookie wordt gebruikt bij het leveren van de Diensten en om statistieken te genereren om te laten zien hoeveel mensen mogelijk bepaalde advertenties hebben gezien. De Cookie is een maand geldig en kan worden verwijderd, maar wordt opnieuw uitgegeven wanneer een andere advertentie wordt aangevraagd via het systeem. 1 maand Door het systeem gegenereerde identiteitscode FreeWheel
OA*CAP et OA*BLOCK Permanente cookie Dit soort Cookies geeft het systeem de opdracht om het aantal keren dat een browser een bepaalde advertentie ziet te beperken. De Cookies kunnen geldig zijn voor verschillende tijdsperioden, afhankelijk van de limieten van individuele advertentiecampagnes, maar zijn over het algemeen geldig voor tussen de 30 dagen en 1 jaar of eerder wanneer relevante wettelijke richtlijnen voorzien in een kortere vervalperiode van Cookies. De Cookies worden verwijderd wanneer de campagnes waaraan ze zijn gekoppeld, zijn voltooid. Als de Cookies worden afgewezen of verwijderd, worden de beperkingen voor het zien van individuele advertenties mogelijk niet correct toegepast. Als de Cookies worden verwijderd, worden de limieten opnieuw ingesteld en kan een browser meer van de advertenties zien die door de adverteerder zijn bedoeld. Tussen de 30 dagen en 6 maanden Identiteitscode voor de campagne of de creatie gematerialiseerd door een « tijdstempel » FreeWheel
uid-bp MRM_ UID Permanente cookie Wij verbinden klanten met andere reclamesystemen (inkooppartners) die videoreclameruimte kopen. Veel van onze inkooppartners moeten hun unieke identificatie voor een browser kennen voordat ze advertenties plaatsen. Over het algemeen voorkomt dit dat kopers dezelfde video te vaak aan één gebruiker op meerdere websites tonen. Om de identificatie van een koper aan ons systeem te koppelen, zal een synchronisatieproces een Cookie instellen (beginnende uid-bp-) die een gebruikers-/ browseridentificatie van de kopende partner bevat. Deze identificatie kan vervolgens worden gebruikt in het reclameproces. De Cookies zijn 1 jaar geldig of eerder als de relevante regelgevende richtlijnen een kortere geldigheidsduur van de Cookies voorschrijven. Deze Cookies kunnen worden verwijderd, maar worden opnieuw ingesteld wanneer de koper opnieuw wordt aangetroffen. De Cookie bevat een identificatiecode die door het systeem van de koper is ingesteld. Details van de Cookies van onze inkooppartners zijn te vinden op hun websites. Deze gegevens kunnen door inkooppartners worden gebruikt om advertenties te targeten. We hebben geen toegang tot deze gegevens. 6 maanden Identiteitscode gegenereerd door Vraagpartners FreeWheel en Vraagpartners
Dp- Permanente cookie Als onze Uitgeverspartner een externe leverancier van gegevens gebruikt (ook bekend als een Data Management Platform, of DMP), kunnen ze een deel van de gegevens aan ons systeem verstrekken om te helpen bij de verkoop van advertenties. Onze klanten kunnen hun eigen vervalperiode voor deze Cookie instellen van 30 dagen tot 1 jaar of eerder wanneer relevante wettelijke richtlijnen voorzien in een kortere vervalperiode voor Cookies. Het kan worden verwijderd, maar zal opnieuw worden uitgegeven wanneer een verzoek wordt ingediend in ons systeem. De gegevens worden beheerd door de marktplaats en DMP, die meer details kunnen verstrekken over het type gegevens waarnaar wordt verwezen. Deze gegevens worden gebruikt om advertenties te targeten. 30 dagen tot een jaar, afhankelijk van de aanbieder Link naar de referentiedatabase FreeWheel en potentiële datapartners van de Uitgever
opt-out Permanente cookie Geeft de afmeldstatus van een gebruiker aan 50 jaar
daa_opt_out Permanente cookie Geeft de DAA afmeldstatus van een gebruiker aan 10 jaar
Naam cookie Type cookie Doel van de Cookie/beoogd gebruik van gegevens Levensduur van de Cookie / Duur Gegevenselementen verzameld door de Cookie Ontvanger van gegevens
Het volgende heeft betrekking op de Diensten die wij leveren om de levering van advertenties aan de advertentieruimte van de Uitgever te vergemakkelijken
_uid Permanente cookie Gebruikers-ID 6 jaar De gebruikers-ID die de unieke gebruiker identificeert, tijdens de browsersessie, binnen het netwerk FreeWheel
_sid Sessie-cookie Identificeert de browsergebruikerssessie Vervalt aan het einde van een sessie Identificeert de browsergebruikerssessie FreeWheel
_stid Permanente cookie Beschrijft uit welk netwerk de gebruiker komt 6 jaar Komt overeen met instellingen van welk scenario, bijv. CBP, UEX FreeWheel
_ab_test Permanente cookie Gebruikt om verkeer te splitsen voor tests Registreert de toewijzing van testgroepen voor A/B-tests, waarbij sommige gebruikers worden blootgesteld aan bepaalde productlogica, terwijl andere gebruikers worden blootgesteld aan andere of standaard productlogica. FreeWheel
_av Permanente cookie Het advertentieoverzicht 1 maand Instellen wanneer er een frequentieplafond is voor advertenties, bijwerken bij ad callback defaultimpression FreeWheel
_sav Permanente cookie Opname advertentieweergave streamen Vervalt aan het einde van de sessie Instellen wanneer er een frequentieplafond is voor advertenties op stream-niveau, bijwerken bij advertentie-callback defaultimpression FreeWheel
_asav Permanente cookie Advertentieweergave record voor Freq. Vooraf ingestelde limietwaarden voor advertenties 1 maand Instellen wanneer er een frequentieplafond is voor advertenties op pre-assetniveau, bijwerken bij ad callback defaultimpression FreeWheel
_ssav Permanente cookie Advertentieweergave record voor Freq. Limiet per site sectie voor advertenties 1 maand Stel in wanneer er een frequentiebeperking is per site sectie voor advertenties -asset niveau, update op ad callback defaultimpression FreeWheel
_auv Permanente cookie Advertentie-eenheid gebruikerstracering 1 maand Deze Cookie houdt bij welke advertentie-eenheid de gebruiker het laatst heeft gezien en hoe lang de content (videoactiva) sindsdien heeft geduurd. FreeWheel
_cv Permanente cookie Creatieve rotatiecookie 1 maand De Cookie diende als een indicator voor de rotatie van creatieve staten, één record betekent voor 1 creatief, de laatste verschijning is de n-de in de rotatiesequentie. FreeWheel
_cvr Permanente cookie Verhouding commerciële weergave 1 maand Dit Cookie registreert de gebruikerservaring per gebruikerssessie (per website). de n_content en n_commercial waarde houdt de UEC bij per video afgespeeld. en content_duration en commercial_duration worden gebruikt om de user commercial view ratio te berekenen. FreeWheel
_pr Permanente cookie Pagina advertentiegeschiedenis bijhouden 1 maand Dit Cookie is ingeschakeld door adserve capaility die elke advertentie registreert die op de pagina wordt geplaatst en dient als een bron van exclusiviteitsfilter. FreeWheel
_vr Permanente cookie Volgen van de video-advertentiegeschiedenis 1 maand Dit Cookie wordt ingeschakeld door adserve capaility die elke geleverde videoadvertentie registreert en dient als bron van exclusiviteitsfilter. FreeWheel
_cph Permanente cookie Commercieel patroon cycling 1 maand registreert het laatste patroon dat de huidige gebruiker heeft gebruikt, geïdentificeerd door pattern_group_id, zodat de volgende keer dat de gebruiker een commercieel patroon moet toepassen in dezelfde patroongroep die in de fietsmodus staat, advertenties kunnen beslissen welk patroon te gebruiken, en dit Cookie dienovereenkomstig kunnen bijwerken. FreeWheel
_sc Permanente cookie Sectie context voor UEX voor kloktijd 1 maand dit Cookie registreert alle gebruikerssessies op verschillende FW ingeschakelde sites en wordt vernieuwd bij terugkeer naar een van hen. De ttl is de sessieduur die de klant heeft ingesteld op UI, de content_time en commercial_time is de verstreken duur. FreeWheel
_wr Permanente cookie Indicator van huidige actieve website in een gebruikerssessie voor UEX en CBP’s. 1 maand dit is voor de Cookie update op callbaks, zoals, _auv, _sc, etc… aangezien de meeste callbacks geen site_section context terug echoën. FreeWheel
_ue Sessie-cookie Gebruikersuitwisseling voor publieksgegevens Vervalt aan het einde van de sessie log de data provider id wanneer het user attribute ingest heeft, ads accepteert geen ingest van dezelfde data provider in dezelfde sessie FreeWheel
_ul Sessie-cookie Advertenties gebruikten het gebruikerskenmerk dat is opgeslagen in Cookie voor de transactie van de advertentieaanvraag. Vervalt aan het einde van de sessie Targeting en logging van gebruikerskenmerken FreeWheel
_ro Sessie-cookie Testen van Tear Sheeting Verloopt aan einde van sessie en/of einde van het tijdsbereik in de UI Dit Cookie geeft verschillende attributen door in sleutelwaarde paren voor het overschrijven van ad server verzoek attributen, voornamelijk voor testdoeleinden, bijv. nep IP, Geo Locatie, Tearsheeting advertenties. FreeWheel
_ha Sessie-cookie Historische advertenties volgen Vervalt aan het einde van de sessie Dit Cookie wordt gebruikt om Ad Exclusivity te koppelen aan meerdere verzoeken. FreeWheel
_ss Sessie-cookie Sleufsequentie voor advertentiepodtargeting Vervalt aan het einde van de sessie Gebruikt om slotsequenties op te nemen om ADS in staat te stellen advertentiepod targeting te verschuiven. FreeWheel
_drh Sessie-cookie Vernieuwingsgeschiedenis voor display-advertenties Vervalt aan het einde van de sessie Dit Cookie slaat de geschiedenis van de advertentie op in elk display slot, wanneer de site sectie/groep een display refresh configuratie heeft. Bij volgende verzoeken om verversing van de weergave worden niet dezelfde advertenties geleverd. FreeWheel FreeWheel
daa_opt_out Permanente cookie Geeft de afmeldstatus van de gebruiker aan 5 jaar FreeWheel
opt_out Permanente cookie Geeft de DAA afmeldstatus van de gebruiker aan 5 jaar FreeWheel
_fwex_ Permanente cookie 3de partij Ad Server Cookie opgeslagen onder FW domein Bepaald door 3de partij ad server 3de partij server Cookie wordt opgeslagen onder FW domein. Een whitelist in oltp table lu_system_variable waarbij kolomnaam=”global.allowed_proxy_cookie_domeinen”, nu alleen doubleclick.net in deze whitelist FW-respons op videospeler Cookie als volgt heeft ingesteld: Set-Cookie: _fwex_<3p serverdomein>_=; verloopt=<3p verloopt>; domein=.fwmrm.net; pad=/; Een voorbeeld van de naam van de co-kie: _fwex_doubleclick.net_id Advertentieserver van een 3de partij, momenteel alleen Google

2.9 Afmelden voor gerichte reclame

Alsu zich afmeldt voor gerichte reclame, ziet u nog steeds reclame, maar het kan minder relevant zijn.

Online gedragsreclame:

We hebben ervoor gekozen om deel te nemen aan de Digital Advertising Alliance (DAA) en de EDAA, zodat u ervoor kunt kiezen om geen gerichte advertenties van FreeWheel-klanten en andere bedrijven te ontvangen. U moet deze links bekijken om te begrijpen welke bedrijven betrokken zijn bij gerichte reclame en u afmelden als u dat wilt.

Desktop:

Klik hier om u af te melden voor Cookies van FreeWheel Diensten. Als u ervoor kiest om u af te melden voor onze Cookies, wordt u afgemeld voor alle klanten die onze Diensten gebruiken, wat betekent dat advertenties die namens onze klanten aan uw browser worden geleverd met behulp van onze ad-serving technologie, opnieuw worden aangeboden op basis van alleen de apparaatinformatie die automatisch wordt doorgegeven in de internetomgeving (d.w.z. dat er geen naam, e-mail of andere details bij betrokken zijn waarmee de eindgebruiker rechtstreeks kan worden geïdentificeerd). De informatie die automatisch wordt doorgegeven omvat uw browsertype, internetserviceprovider, informatie over de algemene content van de Site of pagina die op uw browser wordt weergegeven, en andere informatie die door de Site of klant wordt verstrekt, zoals gegevens die aangeven dat u ervoor hebt gekozen dat onze Cookies niet op uw apparaat worden geplaatst. Als u de bovenstaande link gebruikt om u af te melden voor onze Cookies, gebruiken wij een Cookie om deze voorkeur voor afmelding op te slaan. Dit betekent dat als u het cookiebestand van uw browser wist of op een andere manier wijzigt (inclusief het upgraden van bepaalde browsers), of als u een nieuwe of andere computer gebruikt, u zich mogelijk opnieuw moet afmelden om uw voorkeur voor afmelding te herstellen.

Mobiele apparaten:

Volg de onderstaande instructies om u af te melden voor bepaalde gerichte advertenties op uw mobiele apparaat via het identificatienummer van uw apparaat:

 • Voor Android: (1) Open de Google Settings-app op uw apparaat; en (2) selecteer Ads.
 • Voor iOS: apparaten met iOS 6 en hoger gebruiken Apple’s Advertising Identifier. Ga voor meer informatie over het beperken van het volgen van advertenties die deze identificatie gebruiken naar het Settings-menu op uw apparaat.
 • Locatie volgen: De standaardfunctie van de advertentiediensten van FreeWheel voor Uitgevers stelt deze Uitgevers in staat een postcode te koppelen aan het IP-adres dat FreeWheel verzamelt wanneer u een advertentie bekijkt die door FreeWheel is geplaatst. FreeWheel kan, namens een Uitgever, deze locatiegegevens gebruiken om de relevantie van de advertenties die u te zien krijgt te verbeteren. Wanneer FreeWheel het bieden op Uitgeversvoorraad mogelijk maakt zoals hierboven bedoeld, verzamelen of gebruiken wij dergelijke informatie over de locatie niet.

De Diensten stellen FreeWheel ook in staat om nauwkeurige informatie over uw locatie te verkrijgen van advertenties die FreeWheel op uw mobiele apparaat bedient. Om u af te melden voor advertenties die zijn gericht op uw mobiele apparaat op basis van uw locatie, kunt u zich afmelden voor gerichte advertenties op uw mobiele apparaat zoals hierboven beschreven, of de locatie uitschakelen (dit kan andere functionaliteit beïnvloeden).

3. Bezoekers van de site en diensten: aanvullende gemeenschappelijke informatie

De volgende begrippen zijn ook van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie als bedoeld in Secties 1 en 2:

3.0 Internationale overdracht van informatie

Onze belangrijkste datacenters bevinden zich in Europa (VK, Frankrijk en Nederland), Canada, Singapore, China en de VS. Wij voldoen aan alle toepasselijke wetten om de veiligheid van gegevens tijdens internationale overdracht te beschermen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen van de EG en passende aanvullende maatregelen wanneer een overdracht plaatsvindt naar een derde land dat door de EU-Commissie of het VK niet als adequaat wordt beschouwd.

We zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonlijke informatie vrij te geven in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan voorschriften op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Wij verbinden ons ertoe samen te werken met het panel dat door de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming (DPA’s) en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) is opgericht om eventuele klachten van u over privacy te behandelen. Als u van ons niet tijdig een bevestiging ontvangt van uw met privacy verband houdende klacht, of als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met de autoriteiten van de EU voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van EU DPA’s worden u kosteloos aangeboden.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar een ander land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming heeft overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. In deze gevallen zullen wij passende voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen, om ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving en dat er passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

3.1 Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden en wanneer we uw gegevens delen met derden, eisen we dat ze hetzelfde doen. De informatie wordt verzameld en opgeslagen op een manier die geschikt is voor de aard van de gegevens die we verzamelen en de noodzaak om aan uw verzoek te voldoen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om onbevoegde toegang, verlies, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan onder ons personeel op een need-to-know basis. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via legalnotices@freewheel.tv.

3.2 Updates

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum. We raden u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen. Als we deze wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de bijgewerkte versie hier te plaatsen. Als wij echter van plan zijn persoonlijke informatie te gebruiken op een andere manier dan is aangegeven op het moment van verzamelen, zullen wij gedurende dertig (30) dagen van tevoren een kennisgeving op onze Sites plaatsen over dergelijk gebruik en, indien van toepassing, zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden.

3.3 Kinderen

Deze Site en onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar.

3.4 Sites van derden

Als u de Sites bezoekt via een website van derden, raden we u aan om hun privacybeleid en eventuele algemene voorwaarden te lezen om te begrijpen hoe ze van toepassing zijn op persoonlijke informatie die u hen met ons laat delen. Wanneer onze Sites of dit Privacybeleid hyperlinks bevatten naar websites van derden, verlaat u onze Site wanneer u door die hyperlinks van derden klikt. We hebben geen controle over die websites van derden of de content die ze bevatten, en we raden u aan om hun privacybeleid te lezen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van een site van derden die u bezoekt vanaf onze Sites, of die u gebruikt om toegang te krijgen tot die van ons. U gebruikt dergelijke sites van derden op eigen risico.

3.5 Contacten

In het kader van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is een “voor de verwerking verantwoordelijke” verantwoordelijk voor het bepalen waarom uw gegevens worden verzameld en hoe ze worden verwerkt. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die FreeWheel Media, Inc. verwerkt als gegevensbeheerder. Het adres van FreeWheel Media, Inc. is 12th Floor, 1407 Broadway, New York, NY 10018. Ons bedrijf in de Europese Unie (EU) is Comcast International France SAS met kantoren in Frankrijk en ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk (VK) is Comcast International Holdings UK Limited. U kunt ons schrijven als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacybeleid. Geef uw volledige naam en gegevens van uw vraag op om ons te helpen bij het afhandelen van uw verzoek. Om uw rechten uit te oefenen wanneer wij een verantwoordelijke voor de verwerking zijn, kunt u een e-mail sturen naar legalnotices@freewheel.tv. In het kader van kwesties met betrekking tot de EU of het Verenigd Koninkrijk kan contact worden opgenomen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) op dpo@freewheel.com.

3.6 TCF Attest

FreeWheel neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan haar Specificaties en Beleidslijnen. Het identificatienummer van FreeWheel binnen het framework is 285.