Privacy Policy NL


Last Updated: July 27, 2021


FREEWHEEL Privacy- en cookiebeleid

FreeWheel Media, Inc. en haar dochteronderneming Comcast International France SAS (hierna gezamenlijk te noemen: “FreeWheel”, “wij, “ons” of “onze”) leggen zich erop toe uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden.

Dit Privacybeleid beschrijft:

 • de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe we ze beschermen;
 • wat u moet doen als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verzamelen als u onze bedrijfswebsite (FreeWheel.com) (hierna: “onze Website/Websites”) bezoekt, en wat voor rechten u uit kunt oefenen met betrekking tot gegevens die wij al van u verzameld hebben; en
 • de diensten die wij verlenen aan onze klanten (uitgevers, wederverkopers van content en samenstellers van content), met inbegrip van de oplossingen die wij hosten en waarmee onze klanten video- en displayreclame kunnen beheren en uit kunnen baten (de “Diensten”).

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij van u verzamelen via de Websites en onze Diensten. Tenzij anderszins vermeld in dit Beleid is dit Beleid niet van toepassing op onze offline datapraktijken.

Voor de toepassing van de Europese privacywetgeving is FreeWheel Media, Inc. de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van de Websites. Een verwerkingsverantwoordelijke is de partij die bepaalt waarom gegevens worden verzameld en hoe deze verwerkt worden. Ons adres is: 12th Floor, 1407 Broadway, New York, NY 10018, Verenigde Staten van Amerika. FreeWheel is een onderdeel van een ondernemingsgroep. In dit Beleid verwijst de term “groep” daarom naar FreeWheel Media, Inc., haar aangesloten ondernemingen en hun dochterondernemingen tenzij die bedrijven een separaat gegevensbeschermingsbeleid hebben gepubliceerd.

Samenvatting van het Privacy- en cookiebeleid.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Informatie die wij rechtstreeks van u verkrijgen
  • Soorten informatie die wij verzamelen als u onze Websites bezoekt
  • Soorten informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen
 2. Hoe wij uw gegevens gebruiken Door uw persoonsgegevens te verzamelen zijn wij beter in staat te begrijpen wat onze gebruikers van ons nodig hebben. Als u uw persoonsgegevens en verwante informatie over uw interesses met ons deelt kunnen wij meer te weten komen over de soorten producten en diensten waar u in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hierdoor kunnen wij u de juiste informatie bieden en u een optimale ervaring op onze Websites bieden.Als u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het aankopen van een dienst van ons, zullen wij de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben gebruiken om de stappen te zetten die nodig zijn voor het voorbereiden en uiteindelijk het uitvoeren van een contract voor de aankoop van Diensten.
 3. Cookies Wij gebruiken zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer (of een ander apparaat waarmee u het internet gebruikt, zoals een smartphone of tablet) als u onze Websites bezoekt. Cookies stellen ons in staat om onze Websites gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud en producten die getoond worden toe te snijden op uw interesses en behoeftes.U kunt ervoor kiezen om cookies niet te accepteren of deze uit te schakelen, maar dan kan het zijn dan bepaalde onderdelen van onze Website niet goed functioneren.
 4. Hoe wij contact met u op kunnen nemen Voor het verzenden van marketingberichten maken wij gebruik van een opt-in standaard.
 5. Websites van derden Als u via de website van een externe partij op onze website terecht komt, is het aan te raden om ook het privacybeleid en de algemene voorwaarden van die website te lezen zodat u precies begrijpt hoe deze documenten van toepassing zijn op de gegevens die u hen toestaat met ons te delen.
 6. Bewaren van uw gegevens Wij zullen de gegevens die wij van u hebben zolang bewaren als naar onze mening noodzakelijk is voor het verstrekken van de informatie die u hebt aangevraagd, of voor zo lang als redelijkerwijs commercieel nuttig is, tenzij u uitdrukkelijk aan ons communiceert dat u wilt dat wij uw gegevens niet langer bewaren. Wij bewaren IP-adressen die wij namens onze klanten hebben verzameld niet langer dan 18 maanden gerekend vanaf de dag dat wij deze hebben ontvangen.
 7. Informatie delen Wij maken in verband met onze Websites gebruik van de diensten van derden (d.w.z. technologieadviseurs, CRM-verkopers, etc.). Het kan zijn dat deze derden gedurende het verlenen van hun diensten aan ons toegang krijgen tot de gegevens die u met ons gedeeld hebt. Zulke eventuele derden krijgen van ons geen toestemming om uw persoonsgegevens op enige andere wijze te gebruiken en zij zullen gehouden zijn om maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij willen u erop wijzen dat het kan voorkomen dat wij wettelijk verplicht zullen zijn uw persoonsgegevens te delen op grond van de nationale veiligheid of vereisten van wetshandhavingsinstanties.
 8. Openbare fora In sommige gevallen bieden wij u de mogelijkheid content te posten op een blog, messageboard of chatroom. U kunt in zo’n context persoonsgegevens verstrekken. Wees u er s.v.p. van bewust dat alle bezoekers aan zo’n blog, messageboard of chatroom uw berichten zullen kunnen lezen.
 9. Internationale gegevensoverdracht Onze belangrijkste datacentra zijn gevestigd in Europa, Singapore, China en de VS. Deze datacentra worden gebruikt om gegevens van onze eindgebruikers op te slaan. Wij leven tijdens de internationale overdracht van gegevens alle toepasselijke privacywetgeving na. FreeWheel Media, Inc. is deelnemer aan en gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield en het Privacy Shield tussen Zwitserland en de VS.
 10. Beveiliging Wij treffen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en wij eisen hetzelfde van alle partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen.
 11. Updates Dit Privacybeleid wordt van kracht op de hierboven genoemde datum. Wij raden u aan om dit Beleid van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen. Als wij wijzigingen in het Beleid aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door het bijgewerkte Beleid op deze pagina te publiceren. Als wij echter van plan zijn om persoonsgegevens te gebruiken op een manier die afwijkt van de manieren beschreven in het Beleid op het moment dat deze gegevens verzameld worden, zullen wij hiervan dertig (30) dagen voorafgaand aan dat gebruik een aankondiging op onze website plaatsen. U zult dan de gelegenheid hebben om u aan dat nieuwe gebruik te onttrekken.
 12. Uw rechten en onze contactgegevens Wij verwerken gegevens op basis van uw toestemming, op basis van (indien van toepassing) ons gerechtvaardigde belang in het beheren van onze websites en het aanbieden van onze diensten, of op basis van het feit dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u onze Diensten te verlenen, overeenkomstig een contract tussen u en ons. Dit betreft verschillende specifieke doeleinden die beschreven staan in Sectie 2, “Hoe wij uw gegevens gebruiken.”Wij willen u erop attent maken dat u altijd het recht heeft van ons te eisen dat wij:
  • u informatie verstrekken over hoe wij uw gegevens gebruiken;
  • u inzage geven in en een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die van u in onze systemen bewaard worden;
  • ophouden contact met u op te nemen;
  • de persoonsgegevens die wij van u hebben corrigeren, bijwerken of verwijderen;
  • het gebruik van (een deel van) uw persoonsgegevens staken en ervoor zorgen dat alle derden het gebruik eveneens staken; of
  • kennis nemen van schendingen van het Privacybeleid.

  Als u ons wilt vragen wijzigingen aan te brengen in de manier(en) waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ons e-mailen op legalnotices@freewheel.tv.

 13. Bescherming tegen volgen Tijdens het verzamelen van gegevens van bezoekers van onze websites letten wij niet op instellingen in de browser van de gebruiker die beschermen tegen volgen (“Do Not Track”). U kunt er in de instellingen van uw browser of op uw mobiele apparaat voor kiezen om cookies te weigeren of beschermd te worden tegen volgen.
 14. Kinderen Deze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en probeert ook niet om gegevens van kinderen te ontvangen.
 15. Onze dienstverlening aan klanten Wij zijn een dienstverlener die toepassingen aanbiedt en wij hosten een softwareapplicatie waar onze klanten via het internet toegang tot hebben. Hoewel eindgebruikers een recht hebben om de persoonsgegevens die onze klanten van hen hebben verzameld in te zien, onderhouden wij geen enkele directe relatie met de eindgebruikers van onze klanten. Wij vragen eindgebruikers daarom om al hun vragen, verzoeken en klachten aan onze klanten te richten.

Het volledige Privacy- en cookiebeleid

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

In dit Privacybeleid beschrijft de term “persoonsgegevens” alle (stukjes) informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. U kunt op onze Websites informatie aanvragen over onze Diensten of onze bedrijven, waaronder doch niet beperkt tot het opvragen van de Video Monetization Reports van FreeWheel. U kunt onze Websites verder ook gebruiken om toegang te verkrijgen tot onze Diensten, waaronder onze gebruikersinterface (https://mrm.freewheel.tv; https://mrm.freewheel.tv/system/account/login; https://sfx.freewheel.tv). Verder kunt u ook bij ons solliciteren naar een baan. In deze en andere gevallen zult u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Dit zal ons in staat stellen u meer informatie te verstrekken, de Diensten te verlenen of uw sollicitatie te verwerken. Wij kunnen ook om aanvullende niet-identificeerbare gegevens vragen, zoals hoe u verwacht gebruik te maken van onze producten en diensten.

Op onze Websites staan ook social media-knoppen, zoals de “Vind ik leuk”-knop van Facebook, en widgets zoals de “Delen”-knop of interactieve miniprogramma’s die op onze Websites draaien. Al deze functionaliteiten kunnen uw IP-adres verzamelen of onthouden welke pagina’s u op onze Websites bekijken. Deze functionaliteiten kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen zodat ze goed kunnen functioneren. Social media-functies en widgets worden gehost door derden of door onze Websites zelf. Op uw omgang met deze functies zijn de privacyverklaringen van de betreffende bedrijven van toepassing. Via onze Loopbaanpagina kunt u ook inloggen door middel van diensten voor eenmalige aanmelding, zoals Facebook Connect, Google+, LinkedIn of een Open ID-aanbieder. Deze diensten zullen u identiteit controleren, u de optie geven bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen en u de optie geven het aanmeldformulier alvast in te vullen. Met diensten zoals Facebook Connect heeft u de optie om informatie over uw activiteiten op onze Websites op uw profielpagina te posten en zo te delen met andere gebruikers in uw netwerk.

Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt en ons (indien benodigd) uw toestemming verleend, of als u een contract met ons aangaat, machtigt u ons om die gegevens te gebruiken op de manieren beschreven in dit Privacybeleid. Op grond van dit Beleid heeft u ook het recht om uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of volledig in te trekken (zie “Uw rechten en onze contactgegevens”). Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken op basis van het feit dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u onze Diensten te verlenen, overeenkomstig een contract tussen u en ons.

Soorten informatie die wij rechtstreeks van u verkrijgen:

De soorten informatie die wij rechtstreeks van u verkrijgen zijn onder meer:

 • uw naam;
 • uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot onze Diensten;
 • uw werkgever;
 • uw functieomschrijving;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • informatie over uw werkverleden;
 • naam en URL website;
 • adres;
 • informatie over uw opleiding;
 • het aantal page views van uw website;
 • hoe u denkt gebruik te gaan maken van onze producten en diensten; en
 • hoe u van ons gehoord hebt.

Soorten informatie die wij verzamelen als u onze Websites bezoekt:

U kunt zonder aan te geven wie u bent onze Website bezoeken en er gebruik van maken om informatie over onze bedrijven en Diensten te bekijken. Wij maken gebruik van cookies en een dienst voor website analytics. Hierdoor kunnen wij inzicht verkrijgen in hoe u onze Website gebruikt, zien welke content bekeken wordt en de Website beter beheren. Wij verbinden de informatie die via deze cookies verkregen wordt niet aan gegevens waarmee u direct persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden.

Hier volgt een aantal voorbeelden van de soorten gegevens die wij van u kunnen verzamelen tijdens uw bezoek aan onze Websites:

 • informatie over uw browser en uw besturingssysteem;
 • uw internetprovider;
 • de webpagina’s die u bezoekt en de advertenties die u getoond worden;
 • uw IP-adres;
 • het tijdstip waarop u de Website bezoekt;
 • de hyperlinks waar u op klikt;
 • de websites die u bezocht heeft voordat u op onze Website terecht bent gekomen.

Soorten informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen (zoals Facebook Connect, Google+, LinkedIn of een Open ID-aanbieder):

 • naam;
 • e-mailadres;
 • IP-adres; en
 • specifieke informatie over de webpagina’s die u bezoekt.

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Door uw persoonsgegevens te verzamelen zijn wij beter in staat te begrijpen wat onze gebruikers van ons nodig hebben zodat we dat kunnen leveren. Als u uw persoonsgegevens en verwante informatie over uw interesses met ons deelt kunnen wij meer te weten komen over de soorten producten en diensten waar u in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hierdoor kunnen wij u de juiste informatie bieden en u een optimale ervaring op onze Websites bieden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als wij deze nodig hebben om informatie, producten en diensten aan u te verstrekken, of totdat u uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonsgegevens intrekt (zie “Uw rechten en onze contactgegevens”).

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te nemen betreffende uw interesse in onze bedrijven en Diensten;
 • om meer inzicht te verkrijgen in welke producten en diensten eventueel interessant voor u zouden kunnen zijn;
 • om onze Websites en onze Diensten te verbeteren door informatie te tonen die interessant en relevant is voor de bezoekers aan onze Websites;
 • om geautomatiseerde beslissingen te nemen, zoals u indelen bij een specifieke gebruikersgroep met gemeenschappelijke kenmerken, zodat wij meer inzicht kunnen verkrijgen in welke producten en diensten interessant voor u zouden kunnen zijn en u op social media-platforms zoals Facebook, LinkedIn en Twitter advertenties te tonen die voor u relevant zijn;
 • om u informatie te sturen betreffende onze bedrijven of partners (zoals over aanbiedingen en evenementen);
 • om onze Websites, uw ervaringen als bezoeker en onze dienstverlening aan klanten te evalueren; en
 • om te volgen waar onze bezoekers vandaan komen en wat voor software ze gebruiken zodat wij de ervaring van onze klanten doorlopend kunnen verbeteren en onze Websites voortdurend kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij met uw toestemming van u verzamelen om u informatie betreffende onze bedrijven of partners te sturen (zoals over aanbiedingen en evenementen).

Als u interesse toont in het aanschaffen van onze diensten kunnen wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen ook gebruiken om:

 • op uw verzoek de benodigde stappen te nemen om een Dienstverleningscontract met u aan te gaan; en
 • de Diensten aan u te verlenen overeenkomstig het contract dat wij daartoe met u overeengekomen zijn.

COOKIES

WijWij gebruiken zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer (of een ander apparaat waarmee u het internet gebruikt, zoals een smartphone of tablet) als u onze Websites bezoekt. Cookies stellen ons in staat om onze Websites gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud en producten die getoond worden toe te snijden op uw interesses en behoeftes. Cookies kunnen ook ingezet worden om uw toekomstige activiteiten op en ervaringen met onze Websites te versnellen. Een Website kan bijvoorbeeld zien dat u eerder uw persoonsgegevens hebt verstrekt en zal daarom niet opnieuw om deze gegevens vragen.

Daarnaast houden wij ons aan de richtlijnen van de Digital Advertising Alliance’s Self-regulatory Principles of Online Behavioral Advertising <http://www.aboutads.info/principles>. Bedrijven die gebruiken maken van Online Behavioral Advertising (gedragsgerichte online reclame – “OBA”) gebruiken gegevens die gedurende uw bezoeken aan allerlei websites of applicaties over u verzameld worden om te voorspellen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Deze informatie wordt ingezet om u advertenties te tonen die waarschijnlijk met uw interesses overeen zullen komen. Bepaalde Diensten die wij aanbieden stellen onze klanten in staat om informatie over doelgroepen te gebruiken om advertenties op de doelgroep toe te snijden. Wij werken samen met derden om bepaalde diensten op onze Website aan te bieden, zoals de mogelijkheid om content op andere platformen te delen. Wij en externe partners kunnen cookies of vergelijkbare technologieën inzetten om uw gedrag op meerdere websites te volgen en te analyseren.

Wij kunnen cookies ook gebruiken om informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken, het soort internetbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, en deze informatie koppelen aan uw persoonsgegevens. Hiermee proberen wij uw website-ervaring te optimaliseren en u de meest relevante informatie te bieden.

Als u in onze cookiemelding op “Accepteren” klikt gaat u ermee akkoord dat wij en onze analyticsdienstverleners cookies op uw apparaat plaatsen. Als u niet op “Accepteren” klikt zullen wij in plaats van een volgcookie een zogeheten opt-out-cookies in uw browser plaatsen. U kunt uw voorkeuren te allen tijde aanpassen en uw toestemming te allen tijde intrekken. In de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Als u dit niet wilt, kunt u de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren. Op deze manier weigert u de cookies die wij op onze Websites gebruiken, of zult u op de hoogte worden gesteld als er cookies naar uw apparaat gestuurd worden. Zie voor meer informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen de gebruikersaanwijzingen of de Help-functie van uw browser, of volg de onderstaande aanwijzingen. Wij willen u erop wijzen dat het uitschakelen of weigeren van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde onderdelen van onze Websites niet (goed) zullen functioneren of dat informatie op onze Websites niet op u toegesneden zal zijn. Klik hier voor meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken en hoe wij deze inzetten.

Hoe kunt u cookies herkennen?

De naam van een cookie bevat meestal de naam van de website waar deze van afkomstig is, de “looptijd” van het cookie (d.w.z. hoe lang het cookie op uw apparaat zal blijven staan) en een bepaalde waarde (doorgaans een uniek, willekeurig aangemaakt nummer).

Welke soorten cookies gebruiken wij en hoe kunt u deze weigeren?

Online Behavioural Advertising

Als u niet wilt dat OBA op u wordt toegepast, klik dan hier.

FreeWheel Media, Inc. heeft ervoor gekozen deel te nemen aan de Consumer Choice Page van de Digital Advertising Alliance <http://www.aboutads.info/choices/>. Hierdoor kunt u ervoor kiezen om géén op u toegesneden reclames van de klanten van FreeWheel te ontvangen.

Comcast International France SAS verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies ten bate van OBA-profielen. Het kan zijn dan bepaalde economische partners van Comcast International France SAS dit wel doen vanuit hun eigen systemen. Ga naar http://www.youronlinechoices.com/ en http://www.networkadvertising.org/choices/ om te zien welke bedrijven deze gegevens gebruiken en om dit te blokkeren (opt-out).

Gebruikers volgen – desktop:

Als u ervoor kiest ons cookie te blokkeren zult u voor dat cookie afgemeld worden bij al onze Websites en bij alle klanten die gebruik maken van onze Diensten. Als u niet wilt dat wij een uniek cookie bij u installeren, kunt u de eenvoudige stappen hieronder volgen.

Klik hier om uw unieke FreeWheel Media Inc cookie te vervangen door een opt-out FreeWheel Media Inc cookie.

Klik hier om uw unieke Comcast International France SAS cookie te vervangen door een opt-out Comcast International France SAS cookie.

als u ervoor kiest een opt-out cookie te gebruiken zullen de advertenties die namens onze klanten in uw browser getoond worden enkel toegesneden zijn op de zogeheten “device identifiable information”: gegevens die automatisch in de internetomgeving verzonden worden en aan de hand waarvan uw apparaat herkend kan worden. De niet-persoonlijk identificeerbare informatie die automatisch verstuurd wordt betreft onder meer het soort browser, de internetprovider, de algemene inhoud van de Website of pagina die in uw browser getoond wordt, alsook andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie die door de Website of klant verstrekt wordt, zoals informatie waardoor herkend wordt dat u niet wilt dat er een cookie op uw apparaat wordt geplaatst. Als u dit cookie ontvangt zullen onze systemen in de toekomst niet proberen om andere bedrijfscookies op uw apparaat te plaatsen.

LET OP: Het kan zijn dat u opnieuw aan moet geven dat u geen cookies wilt ontvangen nadat u wijzigingen in het cookiebestand van uw browser aanbrengt (bijv. door de browser te updaten) of als u een nieuwe/andere computer gebruikt.

Gebruikers volgen – mobiele apparaten:

 1. 1. Volg de onderstaande stappen om u af te melden (opt-out) voor gerichte advertenties op uw mobiele apparaat die gebruik maken van het identificatienummer van uw apparaat:Voor Android: (1) Open de app Google Instellingen op uw apparaat; en (2) selecteer Advertenties.Voor iOS: apparaten met iOS 6 en nieuwer gebruiken de Advertising Identifier van Apple. Zie het menu Instellingen op uw apparaat voor meer informatie over het beperken van het volgen voor reclamedoeleinden door middel van deze identificator.Locatie volgen: De standaard functie van de FreeWheel-dienst Monetization Rights Management® (“MRM”) stelt klanten van MRM in staat om een postcode te verbinden aan het IP-adres dat FreeWheel Media Inc van u verzamelt als u een advertentie bekijkt die door FreeWheel Media Inc geplaatst is. FreeWheel Media Inc kan deze locatiegegevens namens haar klanten gebruiken om u relevantere advertenties te tonen. Comcast International France SAS verzamelt en gebruikt zulke locatiegegevens niet.
 2. De Diensten stellen FreeWheel ook in staat om exacte informatie over uw locatie te verkrijgen uit reclames die FreeWheel via uw mobiele apparaat toont. Volg de onderstaande stappen om advertentie toegesneden op uw locatie uit te schakelen op uw mobiele apparaat:
  Voor Android zijn er 2 manieren:

  • Methode 1: (1) Open de app Google Instellingen op uw apparaat; en (2) selecteer Locatie (tot Android 5.0); en (3) schakel de “Locatie”-instelling uit.
  • Methode 2: (1) Open het Berichtencentrum (veeg vanaf de bovenzijde van het scherm naar beneden); en (2) schakel de “Locatie”-instelling uit.

  Voor iOS:

  (1) Ga naar Instellingen; (2) ga naar Privacy; (3) ga naar Locatievoorzieningen; en (4) schakel Locatievoorzieningen uit en/of bekijk de informatie over hoe bepaalde apps en systeemdiensten de locatiegegevens gebruiken.

Gebruik van onze diensten – SSP

Via onze SSP-diensten worden de volgende cookies op de apparaten van de gebruikers van onze klanten geplaatst:

Naam cookie Soort cookie Opmerkingen
UID Langdurig. Dit cookie wordt altijd geplaatst. Dit is een uniek, anoniem cookie dat de browser identificeert en ons laat weten dat deze browser eerder langs is gekomen. Het cookie wordt gebruikt tijdens het verlenen van de Diensten en om cijfers aan te maken waarmee we kunnen zien hoeveel mensen een bepaalde advertentie hebben gezien. Dit cookies is één maand geldig. Het kan handmatig verwijderd worden maar dit cookie zal telkens opnieuw geplaatst worden als het systeem een andere advertentie aanvraagt.
SessionID Sessie. Dit cookie wordt altijd geplaatst. SessionID laat het systeem weten dat een verzoek onderdeel uitmaakt van één bezoek van een gebruiker. Adverteerders willen tijdens een sessie niet te vaak dezelfde advertentie aan dezelfde gebruiker laten zien. Door dit cookie wordt dat voorkomen. Dit cookie verloopt aan het einde van de sessie en de browser zou dit cookie automatisch moeten verwijderen. Het kan handmatig verwijderd worden maar dit cookie zal telkens opnieuw geplaatst worden als het systeem een andere advertentie aanvraagt. Het verwijderen van dit cookie kan er toe leiden dat de gebruiker dezelfde advertentie meerdere keren ziet.
OA*CAP en OA*BLOCK cookies Langdurig. Deze cookies worden alleen geplaatst als ze nodig zijn. Deze soorten cookies laten het systeem weten dat het aantal keren dat een browser een bepaalde advertentie ziet beperkt moet worden. Deze cookies kunnen voor verschillende periodes actief blijven, afhankelijk van de beperkingen van de afzonderlijke reclamecampagnes. In de regel zijn zulke cookies tussen de 30 dagen en 1 jaar lang geldig. Deze cookies worden verwijderd wanneer de betreffende reclamecampagne afgerond is. Als de cookies geweigerd of verwijderd worden kunnen de beperkingen betreffende het tonen van afzonderlijke advertenties niet goed toegepast worden. Als de cookies verwijderd worden, worden de beperkingen gereset en kan de browser de advertentie vaker zien dat de bedoeling van de adverteerder is.
Uid-bp- Langdurig. Deze cookies worden altijd geplaatst. Wij kunnen klanten in contact brengen met andere advertentiesystemen (economische partners) die videoreclameruimte aankopen. Veel van onze economische partners willen weten wat hun unieke identificator van een browser is voordat ze een reclame tonen. Over het algemeen zorgt dit ervoor dat een gebruiker niet voortdurend dezelfde reclame op verschillende websites ziet. Om de identificator van een economische partner aan ons systeem te koppelen zal een synchronisatieproces een cookie plaatsen (naam begint met uid-bp-). Deze bevat een gebruikers-/browseridentificator van de partner. Deze identificator kan dan in het adverteerproces gebruikt worden. Deze cookies blijven 1 jaar geldig. Deze cookies kunnen verwijderd worden maar worden opnieuw geplaatst als de gebruiker de economische partner online weer tegenkomt. Het cookie bevat een identificator die ingesteld is door het systeem van deze partner. Zie de websites van onze economische partners voor meer informatie over hun cookies. Deze gegevens kunnen door deze partners gebruikt worden om advertenties op gebruikers toe te snijden. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens.
Dp- Langdurig. Dit cookie wordt alleen geplaatst als een markt een dataservice van een derde heeft geactiveerd. Als onze uitgeefpartner een externe dataleverancier gebruikt (beter bekend als een Data Management Platform – DMP) kan het zijn dat deze een deel van de gegevens aan ons systeem levert om te helpen bij het verkopen van advertenties. Onze klanten kunnen zelf kiezen hoe lang dit cookie actief blijft, van 30 dagen tot 1 jaar. Het kan handmatig verwijderd worden maar dit cookie zal telkens opnieuw geplaatst worden als het systeem weer bezocht wordt. De gegevens die dit cookie verzamelt worden beheerd door het markt- en databeheerplatform die meer informatie kan verstrekken over de soorten gegevens die verzameld worden. Deze gegevens worden verzameld om advertenties op gebruikers toe te snijden.

Gebruik van onze diensten – MRM

Via onze MRM-diensten worden de volgende cookies op de apparaten van de gebruikers van onze klanten geplaatst:

Naam cookie Soort cookie Opmerkingen
_uid Permanente cookie Het gebruikers-ID dat de unieke gebruiker identificeert, via browsersessie, via netwerk
_sid Sessie-cookie Identificeert de gebruikerssessie van de browser
_ab_test Permanente cookie Wordt gebruikt om verkeer te splitsen voor test
_stid Permanente cookie Beschrijft van welk FW-netwerk en welk scenario de gebruiker komt
_av Permanente cookie Wordt gebruikt om gebruikersadvertentieweergaven op te nemen
_sav Sessie-cookie Wordt gebruikt om advertentieweergaven van gebruikersstreams op te nemen
_asav Permanente cookie Wordt gebruikt om gebruikersadvertentieweergaven op te nemen voor frequency caps, pre-assets
_ssav Permanente cookie Wordt gebruikt om gebruikersadvertentieweergaven voor frequency caps vast te leggen, per sitegedeelte voor advertenties
_auv Permanente cookie Wordt gebruikt voor het volgen van gebruikers van advertentieblokken
_cv Permanente cookie Gebruikt voor creatieve rotatiecookie
_cvr Permanente cookie Gebruikt voor commerciële beeldverhouding
_pr Permanente cookie Gebruikt voor het bijhouden van pagina-advertentiegeschiedenis
_vr Permanente cookie Gebruikt voor het bijhouden van geschiedenis van videoadvertenties
_cph Permanente cookie Business model cyclus
_sc Permanente cookie Sectie-inhoud voor gebruikerservaring, voor wandkloktijd
_wr Permanente cookie Indicator van huidige actieve website in gebruikerssessie voor aftopping van gebruikerservaringen en commerciële pauzepatronen
_ue Sessie-cookie Gebruikersuitwisseling voor doelgroepgegevens
_ul Sessie-cookie Advertenties gebruikten het gebruikerskenmerk dat in de cookie is opgeslagen voor de advertentieverzoektransactie
_ro Sessie-cookie Gebruikt voor het testen tear sheeting
_ha Sessie-cookie Historische advertenties bijgehouden
_ss Sessie-cookie Volgorde van slots voor ad pod targeting
_drh Sessie-cookie Displayverzoekgeschiedenis voor display-advertenties

Wordt er gebruik gemaakt van cookies van derden?

Er is een aantal leveranciers die ook cookies, webbeacons, tags en scripts op uw apparaat zullen plaatsen wanneer u onze Websites bezoekt. Dit stelt deze partijen in staat om de diensten die zij aanbieden te verstrekken (bijvoorbeeld als u inlogt via Twitter, Facebook of LinkedIn), trends te volgen, de Websites te beheren, de activiteiten van gebruikers te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand te verzamelen. Dit betekent dat externe partijen cookies op uw apparaat zullen plaatsen als onze Websites bezoekt. Wij oefenen geen enkele controle uit over het plaatsen of gebruiken van deze cookies. Ga daarom voor meer informatie over deze cookies naar de websites van deze derden. Het kan zijn dat wij rapporten ontvangen over het gebruik van zulke cookies door deze bedrijven, op een individuele of een geaggregeerde basis.

Web Analytics Tools

De Websites maken gebruik van web analytics tools, in het bijzonder Google Analytics, om uw omgang met een Website te volgen en informatie op te slaan, waaronder uw IP-adres, wanneer u ons bezocht, of u de Website eerder hebt bezocht en welke Website u naar onze Website heeft doorgestuurd. Wij kunnen meetstatistieken gebruiken om uw ervaring op onze Website te personaliseren en om (geanonimiseerde, geaggregeerde) cijfers over activiteiten op de Websites te analyseren. Wij gebruiken deze informatie om de doeltreffendheid van onze aanwezigheid op het internet te evalueren en om statistische verslagen op te stellen.

In de gevallen waarin wij Google Analytics gebruiken, delen wij deze informatie met Google om Google te helpen haar analysevermogen te verbeteren. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Wanneer verlopen onze cookies?

Uitgezonderd een aantal essentiële cookies verlopen de cookies op onze Websites doorgaans aan het einde van uw sessie.

HOE WIJ CONTACT MET U OP KUNNEN NEMEN

Voor het verzenden van marketingberichten maken wij gebruik van een opt-in standaard. Dit betekent dat wij u enkel berichten zullen sturen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen (waaronder de Video Monetization Reports van FreeWheel) kunt u de link “Uitschrijven” volgen die in iedere e-mail die wij versturen te vinden is. U kunt ook direct contact met ons opnemen via de hieronder beschreven contactgegevens.

WEBSITES VAN DERDEN

Als u via de website van een externe partij op onze website terecht komt, is het aan te raden om ook het privacybeleid en de algemene voorwaarden van die website te lezen zodat u precies begrijpt hoe deze documenten van toepassing zijn op de gegevens die u hen toestaat met ons te delen. Als er op onze Websites links staan naar de websites van derden, verlaat u onze Website als u op die link klikt. Wij oefenen geen enkele controle uit op deze websites van derden of over de inhoud daarvan. Wij willen u daarom adviseren om het privacybeleid van die websites goed door te nemen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van een website van derden die u via onze Website hebt bezocht of die u gebruikt om toegang tot onze Website te verkrijgen. Uw gebruik van zulke websites is op eigen risico.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij zullen de gegevens die wij van u hebben zolang bewaren als naar onze mening noodzakelijk is voor het verstrekken van de informatie die u hebt aangevraagd, of voor zo lang als redelijkerwijs commercieel nuttig is, tenzij u uitdrukkelijk aan ons communiceert dat u wilt dat wij uw gegevens niet langer bewaren. Wij bewaren IP-adressen die wij namens onze klanten hebben verzameld niet langer dan 18 maanden gerekend vanaf de dag dat wij deze hebben ontvangen. Zie hierboven voor informatie over cookies.

INFORMATIE DELEN

Wij maken in verband met onze Websites gebruik van de diensten van derden (d.w.z. technologieadviseurs, CRM-verkopers, etc.). Het kan zijn dat deze derden gedurende het verlenen van hun diensten aan ons toegang krijgen tot de gegevens die u met ons gedeeld hebt. Al onze dienstverleners worden contractueel verplicht om de diensten te verlenen op een manier die geen inbreuk maakt op dit Beleid. Wij kunnen uw persoonsgegevens met de hieronder beschreven derden delen:

 • andere bedrijven die onderdeel uitmaken van de FreeWheel-groep zodat deze kunnen begrijpen welke producten en diensten u aan zouden kunnen spreken;
 • derden die ons direct helpen bij het beheren van onze Websites (waaronder dienstverleners op het gebied van dataopslag);
 • derden die uw verzoeken en opmerkingen volgen en hierop reageren;
 • dienstverleners op het gebied van werving & selectie die ons ondersteunen in verband met uw sollicitatie;
 • dienstverleners op het gebied van klantenservice; en
 • Wij zullen uw persoonsgegevens ook delen als wij daartoe verplicht worden zijn op grond van een dagvaarding of een ander juridisch proces, als wij te goeder trouw denken dat het delen van deze gegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een verzoek van een overheidsinstantie;
 • met een ander bedrijf in het geval dat (een deel van) FreeWheel overgenomen wordt door dat bedrijf en uw gegevens onderdeel uitmaken van onze bedrijfsactiva.

Zulke eventuele derden krijgen van ons geen toestemming om uw persoonsgegevens op enige andere wijze te gebruiken en zij zullen gehouden zijn om maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij willen u erop wijzen dat het kan voorkomen dat wij wettelijk verplicht zullen zijn uw persoonsgegevens te delen op grond van de nationale veiligheid of vereisten van wetshandhavingsinstanties.

OPENBARE FORA

In sommige gevallen bieden wij u de mogelijkheid content te posten op een blog, messageboard of chatroom. U kunt in zo’n context persoonsgegevens verstrekken. Wees u er s.v.p. van bewust dat alle bezoekers aan zo’n blog, messageboard of chatroom uw berichten zullen kunnen lezen. Verder zal alle informatie die u plaatst (waaronder uw profielgegevens) in te zien zijn door alle bezoekers aan zo’n blog, messageboard of chatroom. Deze informatie is dus niet privé of vertrouwelijk. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie die verstrekt of uitgewisseld wordt via zulke openbare kanalen, voor zover dit geen persoonsgegevens betreft, veilig is en het gebruik hiervan is op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde content die u post op een blog, messageboard of chatroom te verwijderen en/of uw toegang tot blogs, messageboards of chatrooms te beperken, alsook om andere berichten van gebruikers in blogs, messageboards of chatrooms elders op het internet in een andere vorm opnieuw te publiceren, voor zover dit geen persoonsgegevens betreft. Neem voor verzoeken inzake het verwijderen van persoonsgegevens van blogs of fora via de onderstaande contactgegevens contact met ons op. U begrijpt en erkent dat er ook na het verwijderen van content kopieën kunnen blijven bestaan als andere gebruikers de content die u geplaatst hebt, hebben gekopieerd of opgeslagen. In sommige gevallen zullen wij niet in staat zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen u in die gevallen hiervan op de hoogte stellen en u de reden hiervoor meedelen.

Uw omgang met de programma’s voor de gebruikersgemeenschap die wij hebben met sociale netwerken van derden, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, kunnen op deze website getoond worden en door ons gebruikt worden in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid. Uw handelingen kunnen ook getoond worden op uw profiel op zulke sociale netwerken. Deze handelingen kunnen ingezien worden door iedereen die toegang heeft tot uw profiel, of door anderen als u dat aangegeven hebt in de privacyinstellingen van die site. Neem het privacybeleid van die sociale netwerken goed door om grip te krijgen op wie toegang zullen hebben tot uw handelingen en hoe de Website deze zal kunnen gebruiken.

INTERNATIONALE GEGEVENSDOORGIFTE

Onze belangrijkste datacentra zijn gevestigd in Europa, Singapore, China en de VS. Deze datacentra worden gebruikt om gegevens van onze eindgebruikers op te slaan. Wij leven tijdens de internationale doorgifte van gegevens alle toepasselijke privacywetgeving na. FreeWheel Media, Inc. is deelnemer van en gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild en het privacyschild tussen de Zwitserland en de VS. Waar van toepassing gebruiken we de relevante mechanismen voor gegevensdoorgifte voor alle persoonsgegevens die worden ontvangen van de lidstaten van de Europese Unie (EU), het VK en Zwitserland. Ga voor meer informatie over de kaders van het privacyschild en om onze certificering in te zien naar de privacyschild-lijst van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken.

Waar van toepassing zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die wij ontvangen in verband met een privacyschild en vervolgens doorsturen naar een derde die namens ons optreedt. We blijven verantwoordelijk om te voldoen aan de privacyschild-richtlijnen voor alle toepasselijke verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland. We kunnen aansprakelijk zijn voor toepasselijke verdere doorgiften van dergelijke persoonsgegevens wanneer onze agent persoonsgegevens verwerkt die niet in overeenstemming zijn met de privacyschild-richtlijnen.

Met betrekking tot persoonsgegevens die wij op grond van een privacyschild ontvangen of doorsturen zijn wij onderhevig aan de onderzoeks- en regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen op grond van de nationale veiligheid of vereisten van wetshandhavingsinstanties.

Als u open vragen betreffende privacy of gegevens hebt die wij niet afdoende hebben behandeld, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe conflictbemiddelaar in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. In overeenstemming met de richtlijnen van het privacyschild zullen wij ons uiterste best doen om geschillen over het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens op te lossen. Inwoners van de EU of Zwitserland die vragen of klachten betreffende ons privacyschild-beleid hebben, moeten eerst contact met ons opnemen via legalnotices@freewheel.tv. Onder bepaalde voorwaarden (zie de privacyschild-website) kunt u als alle andere bemiddelingspogingen zijn gestrand, beroep doen op een bindende geschillenbeslechting om geschillen op te lossen.

We verbinden ons er verder toe om samen te werken met het panel dat is ingesteld door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s) van de EU en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (FDPIC) om eventuele privacygerelateerde klachten van u te behandelen. Als u geen tijdige ontvangstbevestiging voor uw privacygerelateerde klacht ontvangt of als wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU, waar u meer informatie kunt verkrijgen of een klacht in kunt dienen. Aan de dienstverlening van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU zijn geen kosten verbonden.

BEVEILIGING

Wij treffen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en wij eisen hetzelfde van alle partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen. De gegevens worden verzameld en opgeslagen op een manier die passend is gezien de aard van de verzamelde gegevens en de noodzaak om aan uw verzoek te voldoen. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt om onrechtmatige inzage, verlies, wijziging of misbruik te voorkomen en alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren zullen inzage in de gegevens hebben. Als u vragen hebt over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via legalnotices@freewheel.tv.

UPDATES

Dit Privacybeleid wordt van kracht op de hierboven genoemde datum. Wij raden u aan om dit Beleid van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen. Als wij wijzigingen in het Beleid aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door het bijgewerkte Beleid op deze pagina te publiceren. Als wij echter van plan zijn om persoonsgegevens te gebruiken op een manier die afwijkt van de manieren beschreven in het Beleid op het moment dat deze gegevens verzameld worden, zullen wij hiervan dertig (30) dagen voorafgaand aan dat gebruik een aankondiging op onze website plaatsen. U zult dan de gelegenheid hebben om u aan dat nieuwe gebruik te onttrekken.

UW RECHTEN EN ONZE CONTACTGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens op basis van het feit dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u onze Diensten te verlenen, overeenkomstig een contract tussen u en ons, of voor het gerechtvaardigde doeleinde dat in dit Privacybeleid beschreven staat. Klik hier voor een lijst van de gegevens die wij van/over u zullen verzamelen.

Wij willen u erop attent maken dat u altijd het recht heeft van ons te eisen dat wij:

 • u informatie verstrekken over hoe wij uw gegevens gebruiken;
 • u inzage geven in en een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die van u in onze systemen bewaard worden;
 • ophouden contact met u op te nemen;
 • de persoonsgegevens die wij van u hebben corrigeren, bijwerken of verwijderen;
 • het gebruik van (een deel van) uw persoonsgegevens staken en ervoor zorgen dat alle derden het gebruik eveneens staken; of
 • kennis nemen van schendingen van het Privacybeleid.

Als u ons wilt vragen wijzigingen aan te brengen in de manier(en) waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ons e-mailen op legalnotices@freewheel.tv of schrijf ons op: FreeWheel Media, Inc., 12th Floor, 1407 Broadway, New York, NY 10018, Verenigde Staten van Amerika, Attn. (“ter attentie van”): Legal Counsel. Wij zullen binnen een redelijke periode op uw verzoek reageren. Graag wijzen wij u erop dat u zich afdoende zal moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek kunnen afhandelen. Als wij uw verzoek niet kunnen afhandelen, zullen wij u hier de reden(en) van meedelen.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt betreffende dit Privacybeleid, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij willen u vragen om uw volledige naam en een duidelijke beschrijving van uw vraag/opmerking/zorg mee te sturen zodat wij uw verzoek goed af kunnen handelen.

Verder hebben burgers van de EU-lidstaten het recht om een klacht over ons gebruik van persoonsgegevens in te dienen bij hun plaatselijke autoriteit gegevensbescherming.

BESCHERMING TEGEN VOLGEN

Tijdens het verzamelen van gegevens van bezoekers van onze websites letten wij niet op instellingen in de browser van de gebruiker die beschermen tegen volgen (“Do Not Track”). U kunt er in de instellingen van uw browser of op uw mobiele apparaat voor kiezen om cookies te weigeren of beschermd te worden tegen volgen.

KINDEREN

Deze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en probeert ook niet om gegevens van kinderen te ontvangen.

ONZE DIENSTVERLENING AAN KLANTEN

Wij zijn een dienstverlener die toepassingen aanbiedt en wij hosten een softwareapplicatie waar onze klanten via het internet toegang tot hebben. Hoewel eindgebruikers een recht hebben om de persoonsgegevens die onze klanten van hen hebben verzameld in te zien, onderhouden wij geen enkele directe relatie met de eindgebruikers van onze klanten. Als u een klant van een van onze klanten bent en niet langer gecontacteerd wil worden door een van onze klanten die gebruik maken van onze Dienst, moet u uw verzoek daartoe indienen bij de klant waarmee u omgang heeft. Wij versturen persoonsgegevens naar bedrijven die ons helpen onze diensten te verlenen. Overdrachten naar navolgende derden vallen onder dienstovereenkomsten met onze klanten.

Personen die onjuiste persoonsgegevens in willen zien of deze willen corrigeren, wijzigen of verwijderen moeten hun verzoek daartoe indienen bij de klant van FreeWheel (de verwerkingsverantwoordelijke). Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek reageren op verzoeken betreffende het verwijderen van gegevens.

Verder oefenen wij ook geen enkele controle uit over de inhoud van reclames, waaronder cookies en webbeacons die adverteerders gebruiken op de Websites van onze klanten. Al onze klanten begrijpen dat wij in de context van het verlenen van de diensten informatie verzamelen of ontvangen van de webbrowsers van individuen die de website van die klant bezoeken of content bekijken die het eigendom is van die klant of door die klant getoond wordt. Deze gegevens betreffen onder andere de frequentie van advertenties die getoond worden en andere cijfers over het tonen van advertenties, tijd, soort en versie van browser, besturingssysteem, soort apparaat, referral-URL, IP-adres, land ontleend aan het IP-adres, en cookiegegevens, waaronder gebruiker-ID’s. Onze klanten zijn gehouden om toestemming te verkrijgen voor ons gebruik van deze gegevens en wij gebruiken deze gegevens om de Diensten te verlenen en om onze rechten af te dwingen zoals beschreven in het toepasselijke klantencontract, om onze Diensten te verbeteren en om geaggregeerde statistische gegevens samen te stellen ten bate van interne of marketingdoeleinden.

Wij beschikken niet over gegevens waardoor een IP-adres of gebruiker-ID gekoppeld kunnen worden aan de daadwerkelijke identiteit van een persoon, noch hebben wij toegang tot zulke gegevens. Wij staan klanten niet toe om bezoekersgegevens die voor een andere klant verzameld en opgeslagen worden in te zien. Verder is het ons alleen toegestaan deze gegevens te gebruiken en te bewaren op de wijze beschreven in de overeenkomst met de betreffende klant. Wij vereisen van al onze klanten dat ze zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en reglementen betreffende hun gebruik van onze Diensten en wij beloven aan al onze klanten dat wij dit eveneens zullen doen in verband met het verlenen van onze Diensten. Wij vragen al onze klanten om een privacybeleid te publiceren dat tot onze Diensten strekt en alle noodzakelijke rechten te onderhouden om het ons mogelijk te maken om de Diensten te verlenen, waaronder doch niet beperkt tot het ontvangen van de informatie die wij namens de klant verzamelen en opslaan. Verder vereisen wij van al onze klanten dat ze voorkomen dat persoonsgegevens naar ons opgestuurd kunnen worden (naast IP-adressen, apparaatnummers en gebruiker-ID’s). Personen die onjuiste persoonsgegevens in willen zien of deze willen corrigeren, wijzigen of verwijderen moeten hun verzoek daartoe indienen bij de betreffende klant (de verwerkingsverantwoordelijke) die deze gegevens ter verwerking naar ons heeft opgestuurd. Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek reageren op dergelijke verzoeken betreffende het verwijderen van gegevens.